Absolventi

 

historie_absolventi1_2500_500Studovali u nás Jan Hus, Viktorin Kornel ze Všehrd, Josef Jungmann, Alois Jirásek, František Xaver Šalda, Bernard Bolzano, Edvard Beneš, Karel Čapek, Alice Masaryková, Jaroslav Heyrovský, Jan Patočka a mnohé další významné historické osobnosti.

Aktuality

Výstava „Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie“ připomene výročí prvních egyptologických přednášek na Univerzitě Karlově

24.6.2019

Slavnostní zahájení expozice, kterou spoluorganizuje Český egyptologický ústav FF UK, proběhne 1. srpna v prostorách Karolina. Vedle představení archeologických lokalit ústavu bude pozornost zaměřena i na konkrétní úkoly a projekty, kterým se členové výzkumného týmu věnují. Výstava bude probíhat do 8. září.

Byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení kurzů letního semestru 2018/2019

24.6.2019

V tradičním hodnocení výuky studenti vyplnili 11 085 dotazníků. Slovních komentářů k předmětům a vyučujícím studenti odeslali 5 265 a pedagogové přidali 736 reakcí.

Aktuální výběrová řízení

24.6.2019

FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.

Ve čtvrtek 20. června proběhl v Kampusu Hybernská křest knihy Šašin! Šašin!

21.6.2019

Monografie se věnuje japonské fotografii 19. století v kontextu setkávání kultur východu a západu. Její autor, japanolog Filip Suchomel, nyní pokračuje ve výzkumu tohoto tématu v rámci projektu FF UK KREAS.

Na výstavě Z rodinného alba pořádané Památníkem národního písemnictví se podíleli lingvisté z Filozofické fakulty UK

20.6.2019

Centrální část expozice, která představí příběhy česko-slovenského kulturního sbližování, připravil dr. Jan Bičovský z Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK a platformy Library of Languages a Zuzana Oceláková a Natalia Nudga z Fonetického ústavu FF UK. Multižánrová expozice je v Letohrádku Hvězda k vidění do 8. září.

Filozofická fakulta UK uspořádala sedmý ročník mezinárodní letní školy GRAINES

19.6.2019

Ve dnech 12. – 15. června se jí zúčastnilo téměř dvacet studentů z evropských a zámořských univerzit. Součástí tohoto ročníku na téma „Experts and Expertise in Motion“ byly workshopy, přednášky akademiků a prezentace studentských projektů závěrečných prací z oblasti transnacionální historie a dalších humanitních disciplín.

63. ročník festivalu Šrámkova Sobotka nabídne literární program i tvůrčí dílny

19.6.2019

Festival českého jazyka, řeči a literatury letos proběhne od 29. 6. do 6. 7. 2019. Letošním tématem je dialog mezi textem a divadlem vetknutý do hesla Na scénu! V rámci festivalu se uskuteční také jednodenní učitelský barcamp, letos zaměřený na tvůrčí a výchovnou dramatiku.

Ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK byly zahájeny dvě unikátní výstavy

19.6.2019

Pohřební ritus a kulturu doby bronzové představí výstava „Mrtví jdou za sluncem“ v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy, která bude k vidění do 3. listopadu. Na druhé výstavě „Nejen nepřátelé: Staří Řekové a jejich sousedé“ v Regionálním muzeu v Kolíně se návštěvníci mohou do dubna 2021 dozvědět více o komplikovaném soužití starověkých národů.

Současné podobě a směrům česko-slovenské romistiky se v Kampusu Hybernská bude věnovat workshop Akademie romských studií

17.6.2019

Seminář romistiky Katedry středoevropských studií FF UK jej připravil na 28.–29. listopadu. Workshop se zaměří na prezentaci současného romistického výzkumu a rozvíjení debaty mezi pracovišti a jednotlivci, kteří se mu v současné době věnují. Abstrakty příspěvků mohou zájemci zasílat do 1. srpna.

Novinky ve fondech fakultních knihoven za květen 2019

17.6.2019

Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za měsíc květen 2019.  Seznam všech 231 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete na webu v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!

Filozofická fakulta UK spolupořádá mezinárodní konferenci o otroctví

14.6.2019

Na konferenci „Slavery, Religion and Enlightenment“, která proběhne 19.–22. června na půdě Právnické fakulty UK, vystoupí mimo jiné američtí antropologové Richard Price a Sally Price.

Projekt Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK úspěšně zakončil sedmý ročník

14.6.2019

Na slavnostním zakončení 30. května převzalo od proděkana pro přijímací řízení a vnější vztahy Daniela Soukupa diplom dvacet šest studentů.

Filozofická fakulta UK uspořádala v Kampusu Hybernská druhý ročník oslav Mezinárodního dne dětí

11.6.2019

Dětskej den, HYBaj sem! probíhal od 31. května do 2. června. Součástí bohatého programu byly také kurzy projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK.

Na Filozofické fakultě UK probíhá 20. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey

11.6.2019

Čtyřtýdenní kurz byl zahájen 9. června ve Šporkově paláci. V rámci programu, který zajišťuje Středisko iberoamerických studií FF UK, se studenti seznámí se základy české historie a kultury ve středoevropském kontextu i s vývojem mexicko-českých vztahů.

Word Senior Tourism Congress proběhl také za účasti zástupkyně Centra dalšího vzdělávání FF UK

11.6.2019

Mezinárodní konference probíhala ve dnech 20. 5. – 30. 5. 2019 v čínském Jen-tchaji. Na pozvání Mezinárodní sdružení univerzit třetího věku (AIUTA) se jí účastnila rovněž delegace Univerzity Karlovy.

Probíhá přijímací řízení do nových bakalářských a navazujících magisterských programů učitelství

5.6.2019

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila pro akademický rok 2019/2020 přijímací řízení pro nové bakalářské a navazující magisterské programy učitelství. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.

Na Filozofické fakultě UK proběhlo historicky první setkání absolventů didaktiky angličtiny

4.6.2019

Setkání s názvem „Máte nám co říct“ 29. května zorganizovali dr. Tomáš Gráf a Mgr. Lucie Jiránková z Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Cílem bylo propojit absolventy fakulty s pedagogy a studenty, kteří mezi sebou budou moct sdílet zkušenosti z praxe.

Ústav hudební vědy FF UK spolupořádá vědeckou konferenci Knižní kultura české reformace

3.6.2019

Konference se uskuteční 5.–7. června v Zámeckém pivovaru v Litomyšli. Věnovat se bude konfesijním aspektům české knižní kultury v raném novověku.

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK hostila mezinárodní konferenci o vzdělávací politice

31.5.2019

Konferenční setkání „Adult Education and Learning Policy in a World Risk Society” na téma výzkumu vzdělávací politiky řešící oblast vzdělávání a učení dospělých, proběhlo ve dnech 16.–18. května 2019 na FF UK.

Na Dnech Evropské literatury 2019 ve Vietnamu představila Povídky malostranské jejich hlavní překladatelka Binh Slavická z FF UK

31.5.2019

V rámci každoroční akce, kterou od roku 2011 organizuje European Union National Institut for Culture, proběhla setkání se čtenáři v Hanoi a v Ho Či Minově Městě.

Zemřel jeden z nejvýznamnějších českých lingvistů 20. století, emeritní profesor Univerzity Karlovy Petr Sgall

31.5.2019

Zakladatel Ústavu teoretické a komputační lingvistiky na Filozofické fakultě UK odešel 28. května, den po svých 93. narozeninách.

Doc. Radvan Bahbouh z Katedry psychologie FF UK obdržel vyznamenání od Armády České republiky

31.5.2019

Čestný odznak Za zásluhy III. stupně převzal 27. května od náčelníka nejvyššího štábu Armády České republiky armádního generála Aleše Opaty. Ocenění získal za významnou spolupráci s AČR a podporu v oblasti provádění sociálního výzkumu a sociodiagnostické techniky.

V Soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově uspěli autoři z Filozofické fakulty UK

30.5.2019

V hodnocení se umístilo dvacet šest publikací z FF UK, sedm z nich mezi patnácti nejlepšími. O čtvrté až šesté místo se dělí Miroslav Verner, Jan Palkoska a Jan Bičovský.

Přihlaste se do soutěže o Cenu Wernera von Siemense 2019 za nejlepší diplomové, disertační a vědecké práce

29.5.2019

Prestižní cena je udělovaná studentům, vedoucím prací a školitelům, mladým vědcům a nejlepšímu pedagogovi. Finanční odměnu získává nejen autor, ale i vedoucí práce a ten, kdo doporučí vítěze. Přihlášky je možné podávat do 30. listopadu.

Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK vydává publikaci věnovanou jedinečné experimentální scéně

29.5.2019

Monografie „Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky“ doprovází výstavu o tomto multimediálním scénickém projektu, která v Domě umění města Brna probíhá do 28. července.

Evaluace jsou spíše semafor než skalpel, říká o studentském hodnocení kurzů proděkan pro informační zdroje

28.5.2019

Hodnocení kurzů letního semestru mohou studenti vyplnit on-line do 9. 6. 2019. Na vývoj hodnoticí aplikace a zkušenosti s hodnocením jsme se ptali dr. Jana Sládka, proděkana pro informační zdroje, který jako akademik působící na Katedře sociologie.

Dnem Afriky se představilo nově vzniklé Centrum afrických studií FF UK

27.5.2019

„Afričané nežijí jen válkou a přírodními katastrofami, neřeší pouze existenciální potíže, i když to tak z pohledu západního světa a médií vypadá. Chceme ukázat, že jde o společnost rozdělenou do mnoha stovek až tisíce kultur,“ říká Vojtěch Šarše, doktorand na FF UK a tajemník Centra afrických studií, které Den Afriky v Kampusu Hybernská 25. května zorganizovalo.

Ústav pro archeologii FF UK se představil na Muzejní noci ve Slavičíně

23.5.2019

Workshop, na němž akademičtí pracovníci i studenti ústavu představili archeologii prostřednictvím vybraných aktivit, proběhl 18.–19. května.

Projekt KREAS a Ústav románských studií FF UK pořádají mezinárodní konferenci o italských dialektech

22.5.2019

Čtrnáctý ročník Cambridge Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting (CIDSM14) proběhne v Praze ve dnech 27.-29. 5. 2019.

Probíhá hodnocení kurzů letního semestru

22.5.2019

Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Do hodnocení letního semestru 2018/2019 je možné se zapojit do 9. 6. 2019.

Studentka Ústavu pro dějiny umění FF UK Lujza Kotočová zvítězila v soutěži studentů dějin umění Paragone – Ceny prof. Milana Tognera

22.5.2019

Šestý ročník celostátní soutěže se konal 16. a 17. května v Ústí nad Labem. Studentka cenu získala za příspěvek „Československé umenie v optike zahraničnej kritiky: IX. Medzinárodný kongres AICA, Praha – Bratislava 1966“.

Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Gloria Musaealis 2018, ceny převzala řada absolventů FF UK

17.5.2019

Výsledky XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis 2018 byly včera vyhlášeny ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Mezi oceněnými ani tentokrát nechyběli absolventi FF UK, v letošním roce především historici umění.

Čelíme stejným problémům. V Mexiku je mnoho žen pojmenovaných po Lidicích, říká Markéta Křížová

16.5.2019

Týdeník Echo při příležitosti festivalu Svět knihy Praha přináší rozhovor s iberoamerikanistkou a v současné době i proděkankou Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Ta vypráví o vztahu Latinské Ameriky a Česka, o indiánech i o tom, co máme se zeměmi Latinské Ameriky společného.

Novinky ve fondech fakultních knihoven za březen a duben 2019

16.5.2019

Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za měsíce březen a duben 2019. 

Na FF UK přednášel významný britský romanista prof. Adam Ledgeway

15.5.2019

Mezinárodně respektovaný profesor italské a románské lingvistiky, současný děkan Faculty of Modern and Medieval Languages University of Cambridge, vystoupil na Ústavu románských studií FF UK 14. května.

Pod záštitou FF UK proběhne v Kampusu Hybernská festival Den Afriky

15.5.2019

Celodenním programem pro veřejnost si Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spolu s dalšími institucemi připomene dekolonizaci Afriky. Ta se po celém světě slaví 25. května, v den založení Organizace africké jednoty. Kampus Hybernská nabídne přednášky, workshopy, hudební vystoupení a další aktivity prezentující africkou kulturu.

Studentky Filozofické fakulty UK obsadily přední místa v celostátním kole soutěže Student a věda – Lingvistika

14.5.2019

Soutěž proběhla 13. května v rámci 20. mezinárodního setkání Mladých lingvistů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítězkou se stala studentka FF UK Hana Hledíková.

Český student křísí na ostrově starý jazyk. Umí ho jen čtyři lidé

13.5.2019

„Přibližně ze čtyř set stálých obyvatel Sarku nyní hovoří sarkézskou normanštinou čtyři rodilí mluvčí, plus já,“ říká Martin Neudörfl, absolvent francouzské filologie a doktorand Ústavu románských studií FF UK, který se ve svém výzkumu věnuje dokumentaci a kodifikaci původního normanského jazyka.

Na Filozofické fakultě UK proběhne mezinárodní workshop na téma „Romanticism and Periodization“

10.5.2019

Na 15. května ho připravil Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK. Workshopu se zúčastní významní zahraniční hosté jako prof. Nicholas Halmi z University of Oxford nebo dr. Laurent Folliot z pařížské Sorbonne Université.

Veletrh inovací a služeb Univerzity Karlovy proběhne 16. května

9.5.2019

Zajímá vás, jaké inovace vznikají na Univerzitě Karlově? Chcete se dozvědět, jaké služby Univerzita Karlova nabízí aplikační sféře? Navštivte 2. ročník veletrhu inovací a služeb Via Carolina, který naváže na 7. Národní konferenci v transferu.

Oddělení portugalistiky Ústavu románských studií FF UK hostilo mezinárodní kolokvium Společnosti českých portugalistů

9.5.2019

O kulturních aspektech portugalsky mluvícího světa se v Oettingenském paláci diskutovalo 24.–27. dubna. Během setkání podepsala Filozofická fakulta UK mezifakultní smlouvu o studijních pobytech s brazilskou Universidade Federal Fluminense a byla předána cena Hieronymitae Pragenses pro začínající překladatele z portugalštiny.

Básníci na FF UK

3.5.2019

Básníci z řad pedagogů, studentů i zaměstnanců FF UK budou číst své básně 30. května v Kampusu Hybernská. V první části vystoupí autoři, kteří již poezii publikovali nebo veřejně četli. Následuje otevřená scéna, kde může přečíst své básně kdokoli z akademické obce i zaměstnanců fakulty. Všichni zájemci o poezii jsou srdečně zváni.

Specifický vysokoškolský výzkum 2019 – Vyhlášení soutěže

2.5.2019

Děkan FF UK pro rok 2019 vyhlašuje přidělení podpory z SVV pro studenty magisterského a doktorského studia, jejichž školitelé nejsou zahrnuti ve vědeckých skupinách Progres.

Fakultní Cenu Jana Palacha za mimořádný přínos diplomové práce obdržel student klasické archeologie Jakub Havlík

1.5.2019

Ocenění za práci s názvem Vývoj osídlení Baktrie v období helénismu převzal 25. dubna na zasedání Vědecké rady FF UK od děkana doc. Michala Pullmanna.

Byla udělena výroční cena Zlatá stuha za nejlepší knihy pro děti a mládež

30.4.2019

Ocenění nejlepších autorů, ilustrátorů a překladatelů literatury pro děti a mládež bylo uděleno 29. dubna 2019. Mezi oceněnými a nominovanými figurovali také pedagogové a absolventi FF UK.

Fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika má své vítěze

30.4.2019

Třetí ročník fakultního kola soutěže proběhl 29. dubna v Kampusu Hybernská pod záštitou děkana Filozofické fakulty UK doc. Michala Pullmanna. První místo získala studentka Hana Hledíková, která reprezentovala Fonetický ústav FF UK.

Galerii antického umění v Hostinném, která vystavuje část historicky významné Sbírky odlitků antické plastiky FF UK, čeká renovace

29.4.2019

Provoz galerie byl pro letošní rok dočasně pozastaven za účelem renovace podlah objektu a dalších úprav instalace. Ta letos slaví již 50 let své existence.

Probíhá dodatečné přijímací řízení pro ak. rok 2019/2020

29.4.2019

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2019/2020. Lhůta pro podávání přihlášek je stanovena do 12. 8. 2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.

Na Filozofické fakultě UK proběhl první ročník Dne mladé vědy

26.4.2019

V rámci jednodenního cyklu prezentací představili studenti bakalářských a magisterských oborů své výzkumné práce, které byly podpořeny studentským vědeckým stipendiem FF UK. V samostatném bloku měli možnost prezentovat svá odborná témata také zájemci z řad doktorandů.

Mezinárodní lingvistické sympozium Jedna cesta, tři jazyky se na FF UK uskuteční 26.–29. dubna

26.4.2019

Konferenci pořádá Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústav bohemistických studií FF UK v rámci projektu KREAS. Během setkání se budou lingvisté a lingvodidaktici věnovat široce koncipovaným česko-čínským a česko-korejským jazykovým a kulturním kontaktům a otázkám.