Absolventi

 

historie_absolventi1_2500_500Studovali u nás Jan Hus, Viktorin Kornel ze Všehrd, Josef Jungmann, Alois Jirásek, František Xaver Šalda, Bernard Bolzano, Edvard Beneš, Karel Čapek, Alice Masaryková, Jaroslav Heyrovský, Jan Patočka a mnohé další významné historické osobnosti.

Aktuality

Vydavatelství FF UK se mezi 9.–12. květnem představí na veletrhu Svět knihy

18.4.2019

Tituly ze své produkce bude vedle největšího knižního veletrhu v České republice 27. dubna prezentovat také na knižní výstavě Book Me a 8. června na knižním jarmarku Knihex.

Záběrem středověkých jazyků předčí FF UK nejednu velkou evropskou univerzitu. Jen málokterá by byla schopná uvést edici Medium v život

17.4.2019

„Nedostupnost starších textů vrhá na filologii podezření z nudy a zbytečnosti. Přitom je opak pravdou. Mezi archaickými texty najdeme spoustu takových, jež mají co říci k dnešku a které reagují na situace nepříliš odlišné od těch, v nichž stojí současný člověk“, říká o překladové řadě středověkých textů, která vychází na FF UK, vedoucí edice PhDr. Jiří Starý, Ph.D.

Katedra sociologie FF UK spolupořádá devátý ročník konference Naše společná přítomnost. Jeho tématem je odpovědná spotřeba

15.4.2019

Program bude pobíhat 24. dubna v Kampusu Hybernská a 25. dubna v Celetné 20. Hlavní pořadatelkou za Filozofickou fakultu UK je Eva Kyselá.

V sobotu 13. dubna proběhla v egyptské Sakkáře tisková konference k objevu Chuyho hrobky

15.4.2019

Ministr pro památky Egypta dr. Chaled el-Anany na ní oznámil mezinárodní veřejnosti a světovým médiím objev výjimečné hrobky, kterou odkryla archeologická expedice dr. Mohameda Megaheda z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Výstava „Ovidius, básník rozkoše, proměn i smutku“ připomíná 2000 let od smrti jednoho z největších básníků antického starověku

12.4.2019

Do 26. května je v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy k vidění výstava, která vznikla ve spolupráci Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, Ústavu řeckých a latinských studií FF UK a Semináře dějin umění FF MU.

Mezinárodní sympozium připomene Gašpera Rojka, prvního Slovince, který byl rektorem Univerzity Karlovy

12.4.2019

Sympozium, které se uskuteční 24. dubna, pořádá u příležitosti výročí úmrtí slovinského teologa a historika Univerzita Karlova, Velvyslanectví Slovinské republiky a Univerzita v Mariboru. Na organizaci se podílí také doc. Alenka Jensterle-Doležalová z Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK.

Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy o popularizaci archeologie získala Renata Šmidtová z Ústavu pro archeologii FF UK

12.4.2019

Výroční cena udělovaná Českou archeologickou společností byla Ing. Šmidtové předána 9. dubna v Národním muzeu.

Ocenění pro Centrum vizuální historie Malach

10.4.2019

Cenu děkana MFF UK za reprezentaci a propagaci za rok 2018 získalo centrum MALACH zpřístupňující vzpomínky na tragické události 20. století. Jedním z koordinátorů centra, který ocenění v březnu převzal, je Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D., z Katedry sociologie FF UK.

Na intenzivní kurz češtiny pro cizince je možné se hlásit do 6. května

8.4.2019

Týdenní kurz proběhne od 20. do 24. května, v případě dvoutýdenního kurzu bude výuka probíhat od 20. do 31. května. Kurz je vyučován v rámci programu Česká studia, který zajišťuje Ústav bohemistických studií FF UK.

Byly uděleny ceny Magnesia Litera: mezi laureáty jsou studenti a absolventi FF UK

8.4.2019

Výroční knižní ceny Magnesia Litera byly vyhlášeny 7. dubna 2019. Mezi oceněnými a nominovanými figurují autoři spjatí s Filozofickou fakultou UK.

O čem a jak bádají studenti Filozofické fakulty UK?

8.4.2019

Mladou vědu představí studenti různých ročníků různých oborů v úterý 23. dubna na Dni mladé vědy FF UK.

Aktuální výběrová řízení

8.4.2019

FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.

Čeští egyptologové pod vedením člena Českého egyptologického ústavu FF UK objevili hrobku hodnostáře a odhalili jméno staroegyptské královny

5.4.2019

Egyptská archeologická expedice pod vedením dr. Mohameda Megaheda z Českého egyptologického ústavu FF UK objevila jedinečnou hrobku hodnostáře Chuyho, který žil na sklonku Staré říše, a rovněž doklady o dosud neznámé královně Setibhor z konce 5. dynastie.

Státy vznikají a zanikají. Univerzity žijí! Univerzita Karlova oslavila 671. výročí svého založení

4.4.2019

Ve Velké aule Karolina dnes proběhlo slavnostní shromáždění akademické obce u příležitosti oslav 671. výročí založení Univerzity Karlovy. Vedle rektorů a prorektorů českých univerzit přišli jedné z nejstarších světových univerzit k výročí popřát také zástupci z řad politiků a představitelé církví.

Triptych Jiřího Sozanského natrvalo v Karolinu

3.4.2019

V prostorách Křížové chodby historické budovy Univerzity Karlovy je od 29. března k vidění Povznesení, triptych malíře a sochaře Jiřího Sozanského, jehož k tvorbě inspiroval čin Jana Palacha.

Ústav východoevropských studií FF UK zve na slavnostní předání literární ceny Visegrad Eastern Partnership Literary Award

27.3.2019

Laureátem ceny je v tomto roce ukrajinský spisovatel Vladimir Rafejenko. V průběhu slavnostního večera vystoupí nejen oceněný autor, ale též vokální skupina Milánosz. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 18 h ve Studentském klubu Celetná.

Konference Prestiž, profesionalita a vědeckost české sociální práce připomněla stoleté výročí vzdělávání v tomto oboru

25.3.2019

Dvoudenní konferenci na oslavu výročí a Světového dne sociální práce zrealizovala 19.–20. března Katedra sociální práce FF UK společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. V rámci konference získal vyznamenání in memoriam bývalý člen katedry prof. Igor Tomeš.

Zemřel historik umění prof. Vojtěch Lahoda

22.3.2019

Ústav pro dějiny umění FF UK se zármutkem oznamuje, že v pondělí 18. 3. 2019 zemřel ve věku 63 let významný český historik umění prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

Nově bylo otevřeno několik bakalářských a magisterských programů

19.3.2019

Přihlášky na tyto studijní programy je možné podávat do 15. dubna 2019. V rámci bakalářských programů se nově otevírají tyto: asijská studia: japanologie, asijská studia: koreanistika, jihovýchodoevropská studie, logika, obecná lingvistika, pedagogika a sinologie.

Výběrová řízení: právník / právnička a administrátor/ka veřejných zakázek

19.3.2019

FF UK vypisuje výběrová řízení na pozici právník/-ička a na pozici administrátor/-ka veřejných zakázek.

Vyšly Politicky korektní pohádky, které přeložili studenti Ústavu translatologie FF UK

19.3.2019

Nakladatelství Albatros vydalo Politicky korektní pohádky z pera amerického spisovatele Jamese Finna Garnera. Český překlad pohádek, které „přehodnocují vše, co jste kdy v pohádkách četli“, vznikl ve specializovaném překladatelském semináři pod vedením Mgr. Terezy Markové, vyučující a doktorandky Ústavu translatologie FF UK.

O současném Izraeli promluví na FF UK izraelský historik Ilan Pappé

18.3.2019

Přednáška, která se uskuteční 20. března, bude vycházet z Pappého nejnovější knihy Deset mýtů o Izraeli. Zabývat se bude historií sionismu, stavem demokracie v Izraeli a dvoustátním řešením izraelsko-palestinské otázky.

Novinky ve fondech fakultních knihoven za únor 2019

15.3.2019

Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za únor 2019. 

Knihovna FF UK varuje před nakladatelstvím Lambert Academic Publishing

14.3.2019

Akademičtí pracovníci i studenti FF UK pravidelně do svých e-mailových schránek dostávají výzvy k publikování svých prací v nakladatelství Lambert Academic Publishing (LAP). Knihovna FF UK varuje všechny členy akademické obce před publikováním v tomto nakladatelství, neboť toto nakladatelství naplňuje některé rysy tzv. predátorského nakladatele. 

Filozofická fakulta UK rozvíjí spolupráci s Dillískou univerzitou

13.3.2019

S jednou z největších indických univerzit navázal vědeckou a pedagogickou spolupráci Ústav jižní a centrální Asie FF UK a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Týkat se má především filologických oborů indologie a bohemistika.

Komise pro vědu FF UK udělila doktorandům stipendia za vynikající výsledky

11.3.2019

Po jarním pilotním rozdělování stipendií v roce 2018 studentům doktorských studijních programů za vynikající výsledky rozdělovala Komise pro vědu FF UK studentům mimořádná stipendia za další významné vědecké úspěchy.

Studenti Ústavu translatologie FF UK si vyzkoušeli tlumočení v evropských institucích

7.3.2019

V rámci odborné tlumočnické exkurze navštívili v únoru 2019 několik institucí Evropské unie v Bruselu. Vedle přednášek o fungování tlumočnických služeb si mohli vyzkoušet také tlumočení v němých kabinách, kde je hodnotili profesionální čeští tlumočníci a tlumočnice Generálního ředitelství pro tlumočení Evropské komise (EK) a Evropského parlamentu (EP).

Současná hudba se potká s minulostí na koncertě The Presence of the Past II

6.3.2019

Komorní koncert připravil Ústav hudební vědy FF UK v rámci evropského projektu HERA – Sound Memories ve spolupráci s HAMU a Hochschule für Musik Lübeck. Skladby inspirované minulostí zazní v kostele sv. Vavřince na Malé Straně v Praze 14. března od 19:30 hodin.

Autorský kolektiv pracovníků Filozofické fakulty UK připravil druhý svazek kritické edice Havlíčkovy korespondence

1.3.2019

Jde o výstup projektu GA ČR č. 17-13671S Publicistika a korespondence Karla Havlíčka, řešeného na FF UK. Na svazku se podíleli akademičtí pracovníci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a Ústavu českých dějin FF UK.

V aule FF UK zazní ve středu 6. 3. koncert pro komorní orchestr a sirény. Autorem skladby je muzikolog Ústavu hudební vědy FF UK Miroslav Pudlák

1.3.2019

Jde o první ze série hudebních intervencí ke zkoušce sirén, které jsou společným projektem Orchestru BERG, Českého rozhlasu a řady dalších partnerů. Nová díla – velmi krátké koncerty – vytvoří téměř dvě desítky českých skladatelů.

Vydavatelství FF UK připravilo aktualizovaný katalog fakultních časopisů dostupných v režimu Open Access

1.3.2019

Patnáct odborných časopisů bylo v rámci společné deklarace Univerzity Karlovy zpřístupněno pro širokou veřejnost vedle tištěné podoby také online ve formátu PDF. Uživatelé mohou plné texty číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo na ně odkazovat.

Knihovna FF UK odpovídá na dotazy z průzkumu a zve uživatele na osobní konzultaci k vyhledávači UKAŽ

27.2.2019

Průzkum proběhl v lednu 2019 s cílem zjistit, jaké jsou zkušenosti uživatelů s půjčováním a čtením elektronických knih z nabídky UK a používáním vyhledávače informačních zdrojů UKAŽ. Konzultace budou probíhat 6. března v Knihovně Jana Palacha.

Zemřel PhDr. Jiří Doležal, bývalý člen Ústavu germánských studií FF UK

27.2.2019

Na ústavu působil od roku 1989 do roku 2012. V rámci své práce se zaměřoval na gramatiku současné němčiny, konkrétně na oblast německé syntaxe a modality. Zemřel 13. února ve věku 62 let.

FF UK navštívila nová velvyslankyně Thajského království v České republice

25.2.2019

O rozvoji spolupráce jednal 13. února s paní velvyslankyní Ureerat Chareontoh děkan fakulty doc. Michal Pullmann.

Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

22.2.2019

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Novinky ve fondech fakultních knihoven za leden 2019

18.2.2019

Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za leden 2019. Seznam všech 479 nově nakoupených či zpracovaných titulů tříděných dle tematických skupin najdete na webu v nabídce Knihovna > Knihovní fondy > Novinky ve fondech knihoven. Podívejte se, co pro vás máme nového!  

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

18.2.2019

Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu.

Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

14.2.2019

Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.

Tisková zpráva k výsledkům šetření EK FF UK v případě podnětu podezření na plagiátorství prof. Martina Kováře ze dne 4. 12. 2018

14.2.2019

Na základě přezkoumání podnětu a na základě četných vlastních analýz dospěla Etická komise FF UK k jednomyslnému a jednoznačnému závěru, že prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., se ve čtyřech zkoumaných odborných textech opakovaně dopustil plagiátorství.

Kampus Hybernská nově nabízí pravidelné vzdělávací kurzy

13.2.2019

Výuka pravidelných i blokových kurzů bude probíhat od 18. února. Zájemci se mohou zaměřit na studium cizích jazyků, vyzkoušet si práci v uměleckém ateliéru či zrealizovat své nápady v inovační laboratoři. Kurzy jsou otevřené studentům Univerzity Karlovy i dalších vysokých škol, zájemcům ze středních škol a široké veřejnosti.

DEHYBERN4CE #2. Zahájení letního semestru 2018/2019

13.2.2019

Kampus Hybernská se 18. února podruhé celý otevírá veřejnosti. Vedle kulturního programu a organizovaných i individuálních prohlídek celého kampusu se budete moct seznámit také s novinkami pro rok 2019. Program začíná v 16 hodin.

Zlaté promoce 1969–2019

12.2.2019

Promoval/a jste na FF UK v roce 1969? Znáte ve svém okolí někdejší absolventku či absolventa FF UK z roku 1969? Rádi byste se zúčastnili slavnostního připomenutí tohoto okamžiku v rámci Festivalu absolventů 13. dubna 2019?

Začíná nový semestr Dětské univerzity FF UK

7.2.2019

Malí účastníci projektu Hledá se Sofie – Dětská univerzita FF UK 31. ledna slavnostně zakončili 11. semestr. Program letního semestru bude na webu zveřejněn 7. února v 18 hodin.

Ústav východoevropských studií FF UK se podílel na vydání lotyšské monografie Moc bezmocných: Masaryk, Patočka, Havel

6.2.2019

Na vztahy moci a individua v demokratických a nedemokratických režimech se zaměřuje publikace, kterou čeští odborníci připravili společně s filozofickým a sociologickým ústavem Lotyšské univerzity v Rize.

V Museu Kampa proběhne vernisáž výstavy, na níž se podílí FF UK

6.2.2019

Vernisáž výstavy Praha byla krásnější než Řím. Angelo Maria Ripellino Storia Della Poesia Ceca Contemporanea – Dějiny současné české poezie se uskuteční v Museu Kampa 8. února v 19 hodin. Výstava potrvá od 9. 2. do 15. 4. 2019.

Věda na UK: prof. David Eben a gregoriánský chorál

5.2.2019

Profesor David Eben je muzikolog a hudebník z Ústavu hudební vědy FF UK. Zaměřuje se na středověkou hudbu, zejména na gregoriánský chorál.

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy pořádá cyklus kurzů práce s moderními nástroji ve výuce

1.2.2019

Cyklus deseti kurzů je vhodný pro všechny zájemce z řad akademické obce UK. Přihlásit se lze do 28. února.

Ze skotské gaelštiny přeložila jedno z nejlepších děl gaelské prózy 20. století. Doktorandka FF UK Petra Johana Poncarová představuje Konec podzimu

29.1.2019

„Jak napsal významný skotský kritik Ronald Black, pokud člověk neumí gaelsky, pojednává Konec podzimu o konci jednoho světa, a pokud gaelsky umí, pojednává o konci celého světa,“ říká překladatelka o vrcholném díle Tormoda Caimbeula, které doposud nebylo přeloženo do angličtiny ani jiného cizího jazyka.