Aktuality

Při vývoji modelů pro šíření viru myslíme i na to, že lidské chování se mění z týdne na týden

26.5.2020

Se sociologem Tomášem Diviákem o metodách analýzy sociálních sítí, které mohou pomoci kontrolovat šíření nemocí, zkoumat džihádistické skupiny i odkrývat politickou korupci.

Prof. Pavel Kouba se stal emeritním členem akademické obce Filozofické fakulty UK

26.5.2020

Dekret o udělení čestného titulu za dlouholetou pedagogickou a vědeckou práci na Univerzitě Karlově převzal prof. Kouba z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK 21. května 2020.

Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření

22.5.2020

Poslední aktualizace 22. 5. 2020. Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů | informace pro vedoucí základních součástí | informace pro vyučující

Užitečné odkazy v době uzavírky knihoven

22.5.2020

Průběžně rozšiřovaný seznam odkazů užitečných po dobu výjimečné uzavírky knihoven.

Zemřel profesor Václav Suchý

21.5.2020

Prof. Václav Suchý (Charles Mark) zemřel 13. dubna 2020 ve věku 97 let. Na Univerzitě Karlově studoval především antropologii a sociologii, v roce 1950 emigroval a následně se usadil v USA. Za zásluhy o rozvoj sociologie na FF UK a zvyšování zájmu o českou vědu v zahraničí obdržel v roce 2013 stříbrnou pamětní medaili Filozofické fakulty UK.

Fakultní časopis Estetika nově vydává nakladatelství Helsinki University Press

18.5.2020

V dubnu vyšlo první letošní číslo časopisu Estetika: The European Journal of Aesthetics, nově ve spolupráci Filozofické fakulty UK a Helsinki University Press. Věnuje se estetice Ludwiga Wittgensteina.

Informace pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě UK (k 15. 5. 2020)

15.5.2020

Na jednání dne 14. 5. 2020 schválil AS FF UK změnu podmínek přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2020/2021. Došlo k podstatným úpravám a zjednodušení přijímací zkoušky takřka u všech otvíraných oborů a programů.

Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k materiálům zveřejněným dne 14. 5. 2020 na webu Národohospodářské fakulty VŠE

15.5.2020

K materiálům zveřejněným dne 14. 5. 2020 na webu Národohospodářské fakulty VŠE uvádíme následující.

Akademický senát FF UK vydal dvě usnesení ke zprávě Etické komise NF VŠE ve věci plagiátorství prof. Kováře

14.5.2020

AS FF UK se ohrazuje proti nactiutrhačným útokům Etické komise NF VŠE a jejích členů vůči EK UK a EK FF UK a členům akademické obce UK.

Knižní novinka v edici Opera: Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

11.5.2020

Proměny univerzitního oboru dějin umění za posledních sto let mapuje reprezentativní publikace Ústavu pro dějiny umění FF UK. Přináší devět syntetických kapitol, přes 50 medailonů osobností, přehled absolventských prací a množství obrazového materiálu.

Tiskové zprávy

Akreditovanou učitelskou kvalifikaci nabízejí také odborné fakulty UK

24.4.2020

Vedení tří fakult Univerzity Karlovy, Filozofické, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké, považují za svou povinnost upozornit na obsahovou nepřesnost ve zprávě, kterou vydala ČTK 20. 4. 2020 s titulkem „Výbor doporučil hlasovat pro zpřístupnění učitelství nepedagogům“.

Před sto lety oficiálně ukončila první světovou válku. Výročí podpisu Versailleské mírové smlouvy si historici připomenou na mezinárodní konferenci

16.9.2019

Vědeckou konferenci s názvem „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“ pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

11.9.2019

Univerzita Karlova je připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent.

Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

13.8.2019

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

22.2.2019

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

18.2.2019

Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu.

Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

14.2.2019

Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.

Dvoudenní program sedmi institucí připomene v Praze 50 let od sebeupálení Jana Palacha

7.1.2019

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 uspořádá sedm významných institucí na několika místech Prahy akci „Jan Palach – naše svědomí“. Jejím prostřednictvím si připomene významný čin tehdejšího studenta FF UK, který zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální.

V Kampusu Hybernská začíná festival 100 ROKŮ SATIRY

19.10.2018

Měsíční festival pořádaný ke stému výročí vzniku Československa nabídne přednášky, debaty, divadelní představení a koncerty, estrádní vystoupení, exkurse nebo slam poetry. Součástí je i soutěž o nejlepší satirickou báseň určená studentům SŠ. Festival pořádá Filozofická fakulta UK a Sametové posvícení.

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici sekretáře/sekretářky

22.5.2020

Ústav germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hledá sekretářku/sekretáře na úvazek 0,75.

Výběrové řízení ze dne 20. 5. 2020 – Jazykové centrum / Job offer from 20 May 2020 – Language centre

20.5.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: ruský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 22. 6. 2020. / Field and specialization: russian language. Applications by 22. 6. 2020.

Výběrové řízení ze dne 20. 5. 2020 – Jazykové centrum / Job offer from 20 May 2020 – Language centre

20.5.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: německý jazyk. Přihlášky je nutno podat do 22. 6. 2020. / Field and specialization: german language. Applications by 22. 6. 2020.

Výběrové řízení ze dne 20. 5. 2020 – Jazykové centrum / Job offer from 20 May 2020 – Language centre

20.5.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: německý jazyk. Přihlášky je nutno podat do 22. 6. 2020. / Field and specialization: german language. Applications by 22. 6. 2020.

Výběrové řízení na pozici katalogizátorky či katalogizátora

22.4.2020

Knihovna FF UK hledá kolegu či kolegyni na pozici katalogizátora. Nástup 1. června 2020 nebo dle dohody nástup možný dříve, úvazek 1,0. Zástup za mateřskou dovolenou. 

Výběrové řízení na pozici knihovníka či knihovnice Knihovny anglistiky a romanistiky

22.4.2020

Knihovna FF UK hledá kolegu či kolegyni na výpůjční pult do Knihovny anglistiky a romanistiky. Nástup 1. června 2020 nebo dle dohody, úvazek 1,0. Možnost rozdělení na dva zkrácené úvazky (2 x 0,5). Vhodné pro absolventy. 

Výběrové řízení na pozici vedoucí či vedoucího Knihovny anglistiky a romanistiky

22.4.2020

Knihovna FF UK hledá kolegu či kolegyni na pozici vedoucího Knihovny anglistiky a romanistiky. Nástup 1. června 2020 nebo dle dohody možný nástup i dříve, úvazek 1,0. 

Výběrové řízení ze dne 15. 4. 2020 – Katedra sociální práce / Job offer from 15 April 2020 – Department of social work

15.4.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent/profesor. Obor a zaměření: sociální právo. Přihlášky je nutno podat do 29. 5. 2020. / Field and specialization: social law. Applications by 29. 5. 2020.

Výběrové řízení ze dne 15. 4. 2020 – Katedra sociální práce / Job offer from 15 April 2020 – Department of social work

15.4.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: psychologie, sociální psychologie a metodologie výzkumu. Přihlášky je nutno podat do 29. 5. 2020. / Field and specialization: psychology, social psychology and research methodology. Applications by 29. 5. 2020.

Výběrové řízení ze dne 15. 4. 2020 – Katedra sociální práce / Job offer from 15 April 2020 – Department of social work

15.4.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: metody a teorie sociální práce. Přihlášky je nutno podat do 29. 5. 2020. / Field and specialization: methods and theories of social work. Applications by 29. 5. 2020.

Úřední deska


Zápisy

Starší zápisy najdete po kliknutí na odkaz „Další zápisy“ u příslušné položky.

Zápisy z jednání kolegia děkana

2020_01_07 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2020-03-31 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2020-03-17 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

2019-12-10 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2019-12-03 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2019-11-19 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

2018-12-18 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2018-12-11 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf
2018-12-04 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

Další zápisy »

Zápisy z porad děkana s vedoucími základních součástí

2020-04-23 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2020-02-27 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2020-01-30 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2019-10-24 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-09-23 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-05-30 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2018_09_25 Příloha k zápisu Přijímat_lze_do_PREHLED_ZS.xlsx
2018-11-22 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf
2018-10-25 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Akademického senátu FF UK

2020-04-16 Zápis ze zasedání Akademického senátu_finalizace.docx
2020-03-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu_finalizace.docx
2020-02-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu_finalizace.docx

2019-11-14 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-10-10 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-09-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

2018-12-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-11-08 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-10-11 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

Další zápisy »

Zápisy z jednání předsednictva Akademického senátu FF UK

2020-07-04-PAS.doc
2020-04-09-PAS.docx
2020-03-05-PAS.docx

2019-12-05-PAS.doc
2019-11-07-PAS.doc
2019-10-05-PAS.docx

2018-12-06-PAS.doc
2018-10-04-PAS.doc
2018-09-06-PAS.docx

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

2020-16-01 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2019-12-12 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-11-21 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-10-17 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2018-12-13 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-11-15 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-10-18 Zápis ze zasedání vědecké rady.pdf

Další zápisy »

Zápisy z jednání koncepčního grémia děkanaDalší zápisy »

Zápisy z jednání komisí fakulty

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK