Aktuality

V Ruzyni proběhl pietní akt k uctění památky zavražděných a do koncentračního tábora Sachsenhausen odvlečených studentů

15.11.2019

Spolu se Spolkem pro zachování odkazu českého odboje jej pořádala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Univerzita Karlova představuje unikátní výstavu fotografií „Náš Listopad 89“

15.11.2019

Na Univerzitě Karlově byla 14. 11.  zahájena ojedinělá fotografická výstava „Náš Listopad 89“. Univerzita ji připravila u příležitosti 30. výročí sametové revoluce v rámci projektu Svobodný listopad. Zapojila do ní občany z celé republiky a vyzvala je, aby univerzitě poslali fotografie, které nejlépe vyjádří jejich názor na sametovou revoluci a třicet let svobody.

Vychází kniha „Hranice smíchu: Komika a vážnost ve středověké Evropě“. K vydání ji připravilo Centrum pro studium středověku FF UK

13.11.2019

Na publikaci, která je výstupem projektu „Středověká komika“, se podíleli medievistky a medievisté z několika fakultních ústavů a kateder, ale také odborníci na středověk mimo FF UK.

Vyjádření vedení Filozofické fakulty UK k univerzitní okupační stávce za klima

12.11.2019

Univerzitní okupační stávku za klima plně respektujeme jakožto legitimní příspěvek k veřejné diskusi a vyjádření občanského postoje.

Ústav řeckých a latinských studií FF UK pořádá osmý ročník Dne latiny

12.11.2019

V hlavní budově Filozofické fakulty UK budou po celý čtvrtek 28. listopadu probíhat přednášky a semináře, které navzájem tematicky propojí právě latinský jazyk. Program je primárně určen pro středoškolské studenty a pedagogy, zúčastnit se ale mohou také zájemci z řad akademické obce a veřejnosti.

V Knihovně Jana Palacha dnes začíná Týden s EIZ

11.11.2019

Cílem celouniverzitní akce je propagace elektronických informačních zdrojů v knihovnách.

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2020–2023

7.11.2019

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2020–2023 probíhají on-line od 12. listopadu (10:00) do 14. listopadu (13:00) elektronicky na adrese volby.ff.cuni.cz.

Poradenské centrum Hybernská připravilo na podzimní prázdniny vzdělávací program pro děti zaměstnanců FF UK

6.11.2019

Ve dnech 29. a 30. října přivítalo centrum 25 dětí zaměstnanců Filozofické fakulty UK, pro které byl přichystán dvoudenní program s nejrůznějšími vzdělávacími aktivitami a exkurzemi.

Laterna magika skrývá mnoho podob, téměř nikdo neví, jak ve skutečnosti vypadala

5.11.2019

O historii experimentálního divadla, jeho specifičnosti a vlivu na současné umění hovoří doc. Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK. Na základě čtyřletého výzkumu připravila s kolegy odbornou publikaci a dvě výstavy, které představují formální i obsahovou šíři Laterny magiky z pohledu minulosti i dneška.

Filozofická fakulta UK a Spolek pro zachování odkazu českého odboje si připomenou 80. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty

4.11.2019

Vzpomínkový akt za přítomnosti Čestné stráže a Ústřední hudby Armády ČR proběhne v den výročí pohřbu Jana Opletala, 15. 11. 2019 od 10:30 hod. u Památníku československým vlastencům v areálu Kasáren 17. listopadu.

Tiskové zprávy

Před sto lety oficiálně ukončila první světovou válku. Výročí podpisu Versailleské mírové smlouvy si historici připomenou na mezinárodní konferenci

16.9.2019

Vědeckou konferenci s názvem „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“ pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

11.9.2019

Univerzita Karlova je připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent.

Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

13.8.2019

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

22.2.2019

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

18.2.2019

Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu.

Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

14.2.2019

Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.

Dvoudenní program sedmi institucí připomene v Praze 50 let od sebeupálení Jana Palacha

7.1.2019

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 uspořádá sedm významných institucí na několika místech Prahy akci „Jan Palach – naše svědomí“. Jejím prostřednictvím si připomene významný čin tehdejšího studenta FF UK, který zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální.

V Kampusu Hybernská začíná festival 100 ROKŮ SATIRY

19.10.2018

Měsíční festival pořádaný ke stému výročí vzniku Československa nabídne přednášky, debaty, divadelní představení a koncerty, estrádní vystoupení, exkurse nebo slam poetry. Součástí je i soutěž o nejlepší satirickou báseň určená studentům SŠ. Festival pořádá Filozofická fakulta UK a Sametové posvícení.

FF UK se poprvé připojí k oslavám Evropského dne jazyků

10.9.2018

U příležitosti Evropského dne jazyků, který se z iniciativy Rady Evropy slaví každoročně dne 26. 9., pořádá Filozofická fakulta v prostoru Kampusu Hybernská celodenní festival. Rozsahem a pestrostí nabídky se letos jedná o největší oslavu tohoto dne v Praze.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Katedra pedagogiky

13.11.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent /profesor. Obor a zaměření: srovnávací pedagogika a teorie školy. Přihlášky je nutno podat do 19. 12. 2019.

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Jazykové centrum / Job offer from 13 November 2019 – Language centre

13.11.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – LEKTOR. Obor a zaměření: španělský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 15. 12. 2019. / Field and specialization: Spanish language. Applications by 15. 12. 2019.

Výběrové řízení ze dne 13. 11. 2019 – Jazykové centrum / Job offer from 13 November 2019 – Language centre

13.11.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – LEKTOR. Obor a zaměření: francouzský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 15. 12. 2019. / Field and specialization: French language. Applications by 15. 12. 2019.

Visiting Professor in Historical Sciences

8.11.2019

The Faculty of Arts, Charles University (Prague) invites applications for the position of a Visiting professor in Historical Sciences. The application deadline is January 31, 2020.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry divadelní vědy

1.11.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry divadelní vědy. Podávání přihlášek je možné do 2. 12. 2019.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální práce

1.11.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální práce. Podávání přihlášek je možné do 2. 12. 2019.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici AV technik(čka)

29.10.2019

Volná pracovní pozice AV technik(čka).

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Technik / technička oddělení investic

29.10.2019

Volná pracovní pozice Technik / technička oddělení investic

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu bohemistických studií

4.10.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu bohemistických studií. Podávání přihlášek je možné do 4. 11. 2019.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry sinologie

2.10.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry sinologie. Podávání přihlášek je možné do 4. 11. 2019.

Úřední deska


Zápisy

Starší zápisy najdete po kliknutí na odkaz „Další zápisy“ u příslušné položky.

Zápisy z jednání kolegia děkana

2019-09-24 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2019-09-17 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2019-09-10 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

2018-12-18 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2018-12-11 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf
2018-12-04 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

Další zápisy »

Zápisy z porad děkana s vedoucími základních součástí

2019-05-30 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-04-25 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-03-28 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2018_09_25 Příloha k zápisu Přijímat_lze_do_PREHLED_ZS.xlsx
2018-11-22 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf
2018-10-25 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Akademického senátu FF UK

2019-10-10 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-09-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-06-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

2018-12-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-11-08 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-10-11 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

Další zápisy »

Zápisy z jednání předsednictva Akademického senátu FF UK

2019-10-05-PAS.docx
2019-09-05-PAS.docx
2019-06-06-Zápis ze zasedání Předsednictva Akademického senátu.doc

2018-12-06-PAS.doc
2018-10-04-PAS.doc
2018-09-06-PAS.docx

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

2019-10-17 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK (návrh).pdf
2019-09-19 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-06-20 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2018-12-13 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-11-15 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-10-18 Zápis ze zasedání vědecké rady.pdf

Další zápisy »

Zápisy z jednání koncepčního grémia děkana


Další zápisy »

Zápisy z jednání komisí fakulty

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK