Aktuality

V Knihovně Jana Palacha dnes začíná Týden s EIZ

11.11.2019

Cílem celouniverzitní akce je propagace elektronických informačních zdrojů v knihovnách.

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2020–2023

7.11.2019

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2020–2023 probíhají on-line od 12. listopadu (10:00) do 14. listopadu (13:00) elektronicky na adrese volby.ff.cuni.cz.

Laterna magika skrývá mnoho podob, téměř nikdo neví, jak ve skutečnosti vypadala

5.11.2019

O historii experimentálního divadla, jeho specifičnosti a vlivu na současné umění hovoří doc. Kateřina Svatoňová z Katedry filmových studií FF UK. Na základě čtyřletého výzkumu připravila s kolegy odbornou publikaci a dvě výstavy, které představují formální i obsahovou šíři Laterny magiky z pohledu minulosti i dneška.

Filozofická fakulta UK a Spolek pro zachování odkazu českého odboje si připomenou 80. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty

4.11.2019

Vzpomínkový akt za přítomnosti Čestné stráže a Ústřední hudby Armády ČR proběhne v den výročí pohřbu Jana Opletala, 15. 11. 2019 od 10:30 hod. u Památníku československým vlastencům v areálu Kasáren 17. listopadu.

FF UK ve spolupráci s Université Toulouse - Jean Jaurès hostí interdisciplinární workshop

4.11.2019

Výzkumu strukturálních proměn středověké krajiny a venkovských sídlišť se bude věnovat workshop „European transformation of settlement pattern in archaeological and written sources (11th–14th ct.)“, který pořádá Ústav pro archeologii FF UK.

Knihovna FF UK zpřístupnila novou kolekci elektronických knih

4.11.2019

Přístupné jsou na platformách Cambridge Core a Oxford Scholarship Online.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

4.11.2019

Katedra divadelní vědy | Katedra sinologie | Katedra sociální práce | Ústav asijských studií | Ústav bohemistických studií | ekonom/ka | AV technik / technička | technik / technička oddělení investic

Svobodný listopad 2019 na Filozofické fakultě UK

31.10.2019

Přehled akcí, které FF UK pořádá k výročí sametové revoluce: proběhne např. vernisáž dosud nezveřejněných portrétů lidí a osudů z listopadu 1989, cyklus besed pořádaných Katedrou divadelní vědy FF UK ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, vzdělávací projekt pro studenty SŠ a VŠ.

Středisko ibero-amerických studií FF UK pořádá mezinárodní kongres La Utopía y El Nuevo Mundo

31.10.2019

Věnovat se bude tématu utopie a dystopie a jejich dopadu na vztah mezi Amerikou a Evropou. 

Výsledky soutěže o podporu studentské pregraduální vědecké činnosti FF UK 2019–2020 (SVS)

30.10.2019

Seznam podpořených projektů v rámci soutěže o SVS FF UK.

Tiskové zprávy

Před sto lety oficiálně ukončila první světovou válku. Výročí podpisu Versailleské mírové smlouvy si historici připomenou na mezinárodní konferenci

16.9.2019

Vědeckou konferenci s názvem „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“ pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

11.9.2019

Univerzita Karlova je připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent.

Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

13.8.2019

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

22.2.2019

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

18.2.2019

Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu.

Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

14.2.2019

Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.

Dvoudenní program sedmi institucí připomene v Praze 50 let od sebeupálení Jana Palacha

7.1.2019

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 uspořádá sedm významných institucí na několika místech Prahy akci „Jan Palach – naše svědomí“. Jejím prostřednictvím si připomene významný čin tehdejšího studenta FF UK, který zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální.

V Kampusu Hybernská začíná festival 100 ROKŮ SATIRY

19.10.2018

Měsíční festival pořádaný ke stému výročí vzniku Československa nabídne přednášky, debaty, divadelní představení a koncerty, estrádní vystoupení, exkurse nebo slam poetry. Součástí je i soutěž o nejlepší satirickou báseň určená studentům SŠ. Festival pořádá Filozofická fakulta UK a Sametové posvícení.

FF UK se poprvé připojí k oslavám Evropského dne jazyků

10.9.2018

U příležitosti Evropského dne jazyků, který se z iniciativy Rady Evropy slaví každoročně dne 26. 9., pořádá Filozofická fakulta v prostoru Kampusu Hybernská celodenní festival. Rozsahem a pestrostí nabídky se letos jedná o největší oslavu tohoto dne v Praze.

Výběrová řízení

Visiting Professor in Historical Sciences

8.11.2019

The Faculty of Arts, Charles University (Prague) invites applications for the position of a Visiting professor in Historical Sciences. The application deadline is January 31, 2020.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry divadelní vědy

1.11.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry divadelní vědy. Podávání přihlášek je možné do 2. 12. 2019.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální práce

1.11.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí Katedry sociální práce. Podávání přihlášek je možné do 2. 12. 2019.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici AV technik(čka)

29.10.2019

Volná pracovní pozice AV technik(čka).

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Technik / technička oddělení investic

29.10.2019

Volná pracovní pozice Technik / technička oddělení investic

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu bohemistických studií

4.10.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu bohemistických studií. Podávání přihlášek je možné do 4. 11. 2019.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry sinologie

2.10.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry sinologie. Podávání přihlášek je možné do 4. 11. 2019.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu asijských studií

2.10.2019

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu asijských studií. Podávání přihlášek je možné do 4. 11. 2019.

Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2019 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 13 September 2019 – Department of East European Studies

16.9.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Východní Evropa. Přihlášky je nutno podat do 13. 10. 2019. / Field and specialization: Eastern Europe. Applications by 13. 10. 2019.

Úřední deska


Zápisy

Starší zápisy najdete po kliknutí na odkaz „Další zápisy“ u příslušné položky.

Zápisy z jednání kolegia děkana

2019-09-24 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2019-09-17 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2019-09-10 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

2018-12-18 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2018-12-11 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf
2018-12-04 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

Další zápisy »

Zápisy z porad děkana s vedoucími základních součástí

2019-05-30 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-04-25 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-03-28 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2018_09_25 Příloha k zápisu Přijímat_lze_do_PREHLED_ZS.xlsx
2018-11-22 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf
2018-10-25 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Akademického senátu FF UK

2019-09-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-06-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-05-09 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

2018-12-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-11-08 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-10-11 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

Další zápisy »

Zápisy z jednání předsednictva Akademického senátu FF UK

2019-10-05-PAS.docx
2019-09-05-PAS.docx
2019-06-06-Zápis ze zasedání Předsednictva Akademického senátu.doc

2018-12-06-PAS.doc
2018-10-04-PAS.doc
2018-09-06-PAS.docx

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

2019-09-19 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK (návrh).pdf
2019-06-20 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-05-16 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2018-12-13 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-11-15 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-10-18 Zápis ze zasedání vědecké rady.pdf

Další zápisy »

Zápisy z jednání koncepčního grémia děkana


Další zápisy »

Zápisy z jednání komisí fakulty

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK