Aktuality

Novinky ve fondech fakultních knihoven za leden–červen 2020

16.7.2020

Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za leden až červen 2020. Podívejte se, co pro vás máme nového.

Národní digitální knihovna děl nedostupných na trhu (DNNT) zpřístupněna pro UK

15.7.2020

Byla zpřístupněna Národní digitální knihovna děl nedostupných na trhu. Rozsáhlá sbírka digitalizovaných knih, které již nejsou běžným způsobem dostupné na trhu vydaných na území ČR do roku 2007.

Výroční zpráva Filozofické fakulty UK za rok 2019

13.7.2020

Byla zveřejněna výroční zpráva Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za rok 2019.

Autobiografie Tomáše Halíka se v USA stala nejlepší náboženskou knihou roku

3.7.2020

Publikace, která ve Spojených státech amerických vyšla pod názvem From the Underground Church to Freedom, v originále To že byl život?, získala zlatou medaili za nejlepší knihu roku 2019 v oblasti náboženství. Profesor Halík v ní mapuje fungování podzemní církve i svou cestu k víře a kněžství. 

Harmonogram akademického roku 2020/2021

3.7.2020

Opatření děkana č. 12/2020.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

1.7.2020

Katedra andragogiky a personálního řízení | Katedra psychologie | Ústav románských studií

Informace k organizaci studia po dobu mimořádných opatření

30.6.2020

Poslední aktualizace 30. 6. 2020. Informace pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů | informace pro vedoucí základních součástí | informace pro vyučující

Filozofická fakulta UK si připomíná památku doktorky Milady Horákové

26.6.2020

Nedokázali ji připravit o vnitřní svobodu, důstojnost a přesvědčení, že člověk je odpovědný sobě i okolnímu světu. Připravili ji proto o život.

Nezavírejme Miladu Horákovou jen do roku 1950

26.6.2020

Historik a někdejší děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík o podstatě odkazu Milady Horákové a způsobech, jakými s ním (také) nakládá současnost.

Třetí republiku je možné interpretovat jako revoluci

26.6.2020

S historikem Jakubem Rákosníkem o době, v níž Milada Horáková žila, o poměru sil mezi tehdejšími politickými hráči i otázce, proč ji nikdo nezachránil.

Tiskové zprávy

Akreditovanou učitelskou kvalifikaci nabízejí také odborné fakulty UK

24.4.2020

Vedení tří fakult Univerzity Karlovy, Filozofické, Matematicko-fyzikální a Přírodovědecké, považují za svou povinnost upozornit na obsahovou nepřesnost ve zprávě, kterou vydala ČTK 20. 4. 2020 s titulkem „Výbor doporučil hlasovat pro zpřístupnění učitelství nepedagogům“.

Před sto lety oficiálně ukončila první světovou válku. Výročí podpisu Versailleské mírové smlouvy si historici připomenou na mezinárodní konferenci

16.9.2019

Vědeckou konferenci s názvem „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“ pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

11.9.2019

Univerzita Karlova je připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent.

Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

13.8.2019

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

22.2.2019

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

18.2.2019

Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu.

Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

14.2.2019

Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.

Dvoudenní program sedmi institucí připomene v Praze 50 let od sebeupálení Jana Palacha

7.1.2019

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 uspořádá sedm významných institucí na několika místech Prahy akci „Jan Palach – naše svědomí“. Jejím prostřednictvím si připomene významný čin tehdejšího studenta FF UK, který zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální.

V Kampusu Hybernská začíná festival 100 ROKŮ SATIRY

19.10.2018

Měsíční festival pořádaný ke stému výročí vzniku Československa nabídne přednášky, debaty, divadelní představení a koncerty, estrádní vystoupení, exkurse nebo slam poetry. Součástí je i soutěž o nejlepší satirickou báseň určená studentům SŠ. Festival pořádá Filozofická fakulta UK a Sametové posvícení.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 14.7.2020 – Ústav pro archeologii / Job offer from 14 July 2020 – Department of Archaeology

14.7.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – lektor. Obor a zaměření: archeologie pravěku, česká a evropská doba bronzová. Přihlášky je nutno podat do 21. 8. 2020. / Field and specialization: prehistoric archaeology, the Bronze Age. Applications by 21. 8. 2020.

Výběrové řízení ze dne 2.7.2020 – Katedra filmových studií / Job offer from 2 July 2020 – Film Studies Department

2.7.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: filmová věda, historie a teorie filmu a jiných médií, specializace česká/československá kinematografie. Přihlášky je nutno podat do 14. 8. 2020. / Field and specialization: film studies, history and theory of film and related media, focus on Czech/Czechoslovak cinema. Applications by 14. 8. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19.6.2020 - Katedra Psychologie / Job offer from 19 June 2020 - Department of Psychology

19.6.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel sociální psychologie. Přihlášky je nutno podat do 20. 7. 2020. / Field and specialization: Teacher of Social Psychology. Applications by 20. 7. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19.6.2020 - Katedra Psychologie / Job offer from 19 June 2020 - Department of Psychology

19.6.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel dětské klinické psychologie a vývojové psychologie. Přihlášky je nutno podat do 20. 7. 2020. / Field and specialization: Teacher of Clinical Child Psychology and Developmental Psychology. Applications by 20. 7. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19.6.2020 - Katedra Psychologie / Job offer from 19 June 2020 - Department of Psychology

19.6.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel obecné psychologie a /nebo psychologické metodologie (znalost statistických metod vítána). Přihlášky je nutno podat do 20. 7. 2020. / Field and specialization: Teacher of General Psychology and / or Psychological Methodology (knowledge of statistical methods is welcome). Applications by 20. 7. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19.6.2020 - Katedra Psychologie / Job offer from 19 June 2020 - Department of Psychology

19.6.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel psychologie pro učitele. Přihlášky je nutno podat do 20. 7. 2020. / Field and specialization: Teacher of Psychology for Teachers. Applications by 20. 7. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19.6.2020 - Katedra Psychologie / Job offer from 19 June 2020 - Department of Psychology

19.6.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent / docent / profesor. Obor a zaměření: učitel pedagogické psychologie a psychologie pro učitele. Přihlášky je nutno podat do 20. 7. 2020. / Field and specialization: Teacher of Educational Psychology and Psychology for Teachers. Applications by 20. 7. 2020.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu románských studií

9.6.2020

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 9. června 2020 interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu románských studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. července 2020.

Výběrové řízení ze dne 1. 6. 2020 – Katedra andragogiky a personálního řízení / Job offer from 1 June 2020 – Department of adult education and personnel management

2.6.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: psychologie, zaměření na sociální psychologii a na poradenství ve vzdělávání dospělých a v personálním řízení. Přihlášky je nutno podat do 1. 7. 2020. / Field and specialization: psychology, social psychology, guidance and counselling in adult education and personnel management. Applications by 1. 7. 2020.

Výběrové řízení ze dne 1. 6. 2020 – Katedra andragogiky a personálního řízení / Job offer from 1 June 2020 – Department of adult education and personnel management

1.6.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: psychologie, zaměření na psychologii práce a organizace, aplikaci psychodiagnostiky v personálním řízení a na metodiku výzkumu v andragogice a personálním řízení. Přihlášky je nutno podat do 1. 7. 2020. / Field and specialization: psychology, psychology of work and organization, use of psychodiagnostics in personnel management and methodology in research in adult education and personnel management. Applications by 1. 7. 2020.

Úřední deska


Zápisy

Starší zápisy najdete po kliknutí na odkaz „Další zápisy“ u příslušné položky.

Zápisy z jednání kolegia děkana

2020_01_07 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2020-05-19 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2020-05-12 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf

2019-12-10 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2019-12-03 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2019-11-19 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

2018-12-18 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2018-12-11 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf
2018-12-04 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

Další zápisy »

Zápisy z porad děkana s vedoucími základních součástí

2020-05-28 Zápis ze setkání děkana s vedoucími základních součástí.pdf
2020-04-23 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2020-02-27 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2019-10-24 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-09-23 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-05-30 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2018_09_25 Příloha k zápisu Přijímat_lze_do_PREHLED_ZS.xlsx
2018-11-22 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf
2018-10-25 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Akademického senátu FF UK

2020-05-14 Zápis ze zasedání Akademického senátu_finalizace.docx
2020-04-16 Zápis ze zasedání Akademického senátu_finalizace.docx
2020-03-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu_finalizace.docx

2019-11-14 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-10-10 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-09-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

2018-12-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-11-08 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-10-11 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

Další zápisy »

Zápisy z jednání předsednictva Akademického senátu FF UK

2020-07-04-PAS.doc
2020-04-09-PAS.docx
2020-04-06-PAS.doc

2019-12-05-PAS.doc
2019-11-07-PAS.doc
2019-10-05-PAS.docx

2018-12-06-PAS.doc
2018-10-04-PAS.doc
2018-09-06-PAS.docx

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

2020-16-01 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2019-12-12 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-11-21 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-10-17 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2018-12-13 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-11-15 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-10-18 Zápis ze zasedání vědecké rady.pdf

Další zápisy »

Zápisy z jednání koncepčního grémia děkanaDalší zápisy »

Zápisy z jednání komisí fakulty

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK