Aktuality

Novinky ve fondech fakultních knihoven za prosinec 2019

17.1.2020

Dnes byl na stránkách Knihovny FF UK zveřejněn seznam nových titulů ve fondech fakultních knihoven za prosinec 2019. Podívejte se na seznam 708 zakoupených či nově zpracovaných titulů.

Poradenské centrum zakládaly při studiu, dnes nabízejí služby studentům celé univerzity

14.1.2020

Nejen galerie, přednáškové sály nebo kavárnu najdete v univerzitním centru Kampus Hybernská. Od minulého roku zde funguje projekt Poradenského centra Hybernská, které vedou absolventky FF UK Michaela Veselá a Kateřina Cabalková. „V poradně pracujeme se studenty, pomáháme jim a přitom rozvíjíme samy sebe,“ popisují své zkušenosti koordinátorky centra.

Přehled: Databáze přístupné v roce 2020

14.1.2020

Univerzita Karlova nebo jednotlivé fakulty nakupují velké množství bibliografických a plnotextových databází. Podívejte se na přehledový seznam databází, které lze využívat v roce 2020.

Aktuální výběrová řízení: FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků

13.1.2020

Ústav českého jazyka a teorie komunikace | Ústav etnologie | Ústav germánských studií | Ústav pro dějiny umění | Ústav východoevropských studií | Visiting Professor | ekonom/ka | produkční Kampusu Hybernská | provozní Kampusu Hybernská

Co přinesl rok 2019 knihovnám FF UK a jejím čtenářům?

10.1.2020

Nový kalendářní rok je příležitostí ohlédnout se za rokem uplynulým. Nabízíme výběr z novinek, které se povedlo zavést do provozu a nejzajímavější knihovnická čísla za rok 2019.

Absolvent programu Mezikulturní komunikace čeština – němčina má s dvojím diplomem dveře otevřené i v německy mluvících zemích

10.1.2020

„Mnoho lidí si myslí, že překládat a tlumočit může každý, kdo umí nějakou cizí řeč. My se zaměřujeme na to, abychom budoucím absolventům dali ty nejlepší předpoklady k výkonu profese na opravdu špičkové úrovni,“ říká garant prvního ‎bakalářského programu double degree na FF UK PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D., z Ústavu translatologie.

Archaeology Magazine uvádí na prvním místě seznamu 10 nejvýznamnějších objevů roku 2019 Chuyho hrobku

6.1.2020

Objev, který přední vědecko-popularizační americký časopis vyzdvihuje, učinila vloni v jižní Sakkáře expedice vedená Mgr. Mohamedem Megahedem, Ph.D., z Českého egyptologického ústavu FF UK.

Probíhá hodnocení kurzů zimního semestru

6.1.2020

Studenti bakalářského a navazujícího magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Do hodnocení zimního semestru 2019/2020 je možné se zapojit do 2. 2. 2020.

„Druhým rokem jsem dobrovolník v domově důchodců, chtěla jsem si to rozšířit,“ říká o motivaci k absolvování stáže 24 hodin s FF UK gymnazistka Klára

2.1.2020

Klára Štramberská studuje na Masarykově gymnáziu v Příboře. Momentálně se v rámci Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy rovněž zapojila do projektu středoškolských odborných stáží „24 hodin s FF UK“. Abychom přiblížili, jak taková stáž vlastně probíhá, zeptali jsme se Kláry na pár otázek.

Nový rok přinese usnadnění v platbě pokut v knihovnách UK

20.12.2019

Od 1. 1. 2020 bude možné zaplatit pokutu až do výše 200 Kč v jakékoliv knihovně UK bez ohledu na to, kde dluh vznikl.

Tiskové zprávy

Před sto lety oficiálně ukončila první světovou válku. Výročí podpisu Versailleské mírové smlouvy si historici připomenou na mezinárodní konferenci

16.9.2019

Vědeckou konferenci s názvem „The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe“ pořádá Ústav světových dějin FF UK a Historický ústav AV ČR ve dnech 26. a 27. září v Černínském paláci. Jejím cílem bude představit nové pohledy na význam smlouvy, která měla zásadní vliv na poválečné uspořádání Evropy a světa.

Na Filozofické fakultě UK začíná jedinečný mezinárodní projekt zaměřený na téma migrace a modernity

11.9.2019

Univerzita Karlova je připravila společně se čtyřmi dalšími prestižními evropskými univerzitami – Universidade do Porto, Freie Universität Berlin, Université Paul-Valéry Montpellier 3 a University of Kent.

Český egyptologický ústav FF UK bude udělovat ochrannou známku Prověřeno v poušti

13.8.2019

Novou ochrannou známku budou moci získat výrobky a technologie, které obstojí v extrémních podmínkách české archeologické koncese v egyptském Abúsíru a expedic v Súdánu.

Usnesení Vědecké rady FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře

22.2.2019

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se plně ztotožňuje se stanoviskem Etické komise FF UK ve věci plagiátorství prof. Martina Kováře. Vědecká rada FF UK děkuje Etické komisi FF UK za profesionálně odvedenou práci.

Vyjádření ředitele Ústavu světových dějin FF UK k závěrečné zprávě Etické komise FF UK

18.2.2019

Nález etické komise v plagiátorské kauze prof. Martina Kováře považuji za zásadní dokument nejen pro Ústav světových dějin FF UK, ale i pro fakultu a univerzitu.

Závěrečné vyjádření Filozofické fakulty UK k obvinění prof. Martina Kováře z plagiátorství

14.2.2019

Etická komise FF UK potvrdila, že se prof. Martin Kovář dopustil plagiátorství. Vedení FF UK se závěry komise souhlasí.

Dvoudenní program sedmi institucí připomene v Praze 50 let od sebeupálení Jana Palacha

7.1.2019

Ve dnech 16. a 17. ledna 2019 uspořádá sedm významných institucí na několika místech Prahy akci „Jan Palach – naše svědomí“. Jejím prostřednictvím si připomene významný čin tehdejšího studenta FF UK, který zůstává nejen celospolečensky platný, ale také výsostně aktuální.

V Kampusu Hybernská začíná festival 100 ROKŮ SATIRY

19.10.2018

Měsíční festival pořádaný ke stému výročí vzniku Československa nabídne přednášky, debaty, divadelní představení a koncerty, estrádní vystoupení, exkurse nebo slam poetry. Součástí je i soutěž o nejlepší satirickou báseň určená studentům SŠ. Festival pořádá Filozofická fakulta UK a Sametové posvícení.

FF UK se poprvé připojí k oslavám Evropského dne jazyků

10.9.2018

U příležitosti Evropského dne jazyků, který se z iniciativy Rady Evropy slaví každoročně dne 26. 9., pořádá Filozofická fakulta v prostoru Kampusu Hybernská celodenní festival. Rozsahem a pestrostí nabídky se letos jedná o největší oslavu tohoto dne v Praze.

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 27. 12. 2019 – Ústav českého jazyka a teorie komunikace / Job offer from 27 December 2019 – Institute of Czech Language and Theory of Communication

3.1.2020

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Výzkum čtení a didaktika češtiny. Přihlášky je nutno podat do 31. 1. 2020. / Field and specialization: Reading research and teaching of Czech. Applications by 31. 1. 2020.

Interní výběrové řízení na pozici ředitel/ ředitelka Ústavu pro dějiny umění

2.1.2020

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitel/ ředitelka Ústavu pro dějiny umění. Podávání přihlášek je možné do 3. 2. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19. 12. 2019 – Ústav etnologie / Job offer from 19 December 2019 – Department of Ethnology

19.12.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: sociální antropologie se zaměřením na aplikovaný výzkum v oblasti urbanistického rozvoje měst a obcí. Přihlášky je nutno podat do 20. 1. 2020. / Field and specialization: Social anthropology with specialization in city development and cultural and creative industries.. Applications by 20. 1. 2020.

Výběrové řízení ze dne 19. 12. 2019 – Ústav etnologie / Job offer from 19 December 2019 – Department of Ethnology

19.12.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – docent. Obor a zaměření: teorie a metodologie historických věd. Přihlášky je nutno podat do 20. 1. 2020. / Field and specialization: theory and methodology of historical sciences. Applications by 20. 1. 2020.

Výběrové řízení ze dne 18. 12. 2019 – Ústav germánských studií / Job offer from 18 December 2019 – Department of Germanic Studies

18.12.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: nizozemská literatura. Přihlášky je nutno podat do 16. 1. 2020. / Field and specialization: Dutch literature. Applications by 16. 1. 2020.

Výběrové řízení ze dne 13. 12. 2019 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 13 December 2019 – Department of East European Studies

16.12.2019

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření: Ukrajinistika. Přihlášky je nutno podat do 14. 1. 2020. / Field and specialization: Ukrainian Studies. Applications by 14. 1. 2020.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Provozní Kampusu Hybernská

12.12.2019

Volná pracovní pozice Provozní Kampusu Hybernská.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Produkční Kampusu Hybernská

12.12.2019

Volná pracovní pozice Produkční Kampusu Hybernská.

Úřední deska


Zápisy

Starší zápisy najdete po kliknutí na odkaz „Další zápisy“ u příslušné položky.

Zápisy z jednání kolegia děkana

2019-12-10 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2019-12-03 Zápis jednání širšího kolegia děkana.pdf
2019-11-19 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

2018-12-18 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf
2018-12-11 Zápis z jednání širšího kolegia děkana.pdf
2018-12-04 Zápis z jednání užšího kolegia děkana.pdf

Další zápisy »

Zápisy z porad děkana s vedoucími základních součástí

2019-10-24 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-05-30 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf
2019-04-25 Zápis ze setkání děkana s vedoucími ZS.pdf

2018_09_25 Příloha k zápisu Přijímat_lze_do_PREHLED_ZS.xlsx
2018-11-22 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf
2018-10-25 Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí.pdf

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Akademického senátu FF UK

2019-11-14 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-10-10 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2019-09-12 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

2018-12-13 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-11-08 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx
2018-10-11 Zápis ze zasedání Akademického senátu.docx

Další zápisy »

Zápisy z jednání předsednictva Akademického senátu FF UK

2019-12-05-PAS.doc
2019-11-07-PAS.doc
2019-10-05-PAS.docx

2018-12-06-PAS.doc
2018-10-04-PAS.doc
2018-09-06-PAS.docx

Další zápisy »

Zápisy ze zasedání Vědecké rady

2019-12-12 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-11-21 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2019-10-17 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf

2018-12-13 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-11-15 Zápis ze zasedání vědecké rady FF UK.pdf
2018-10-18 Zápis ze zasedání vědecké rady.pdf

Další zápisy »

Zápisy z jednání koncepčního grémia děkana


Další zápisy »

Zápisy z jednání komisí fakulty

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK