Aktuality

Filozofická fakulta dezinfikuje fond Knihovny germánských studií

20.7.2018

V knihovně germánských studií FF UK došlo koncem května k průsaku dešťové vody do depozitu a k napadení cca 800 svazků plísní. Po zvážení všech alternativ nyní přistupuje Filozofická fakulta UK k logisticky komfortní dezinfekci knihovního fondu přímo v zasažených prostorách za pomoci unikátní technologie.

Zemřel spisovatel, překladatel a literární vědec Radoslav Nenadál

19.7.2018

S hlubokou lítostí jsme přijali zprávu, že v úterý 17. července 2018 zemřel ve věku 88 let významný překladatel anglické a americké literatury doc. PhDr. Radoslav Nenadál, CSc. Na Filozofické fakultě UK přednášel od roku 1964 až do odchodu do důchodu v roce 1990.

Mezinárodní žebříček Global Ranking of Academic Subjects: téměř tři desítky oborů vyučovaných na UK patří mezi nejlepší na světě

19.7.2018

Univerzita Karlova patří v téměř třech desítkách oborů mezi nejlepší světová pracoviště. Ukázaly to výsledky žebříčku Global Ranking of Academic Subjects, který patří pod jedno z nejprestižnějších mezinárodních srovnání vysokých škol, Academic Ranking of World Universities.

Mezinárodní lingvistická olympiáda letos poprvé v Praze díky Univerzitě Karlově

18.7.2018

Je dáno několik slov a slovních spojení v jazyce abui, jímž mluví 16 000 mluvčích v Indonésii, například dekafi, ritama nebo tefe hawei a jejich náhodně seřazené překlady do češtiny. Vaším úkolem je přiřadit k sobě ekvivalenty a poté přeložit další výrazy z jazyka abui do češtiny či naopak.

Hledáme administrativního pracovníka/pracovnici pro projekty na Osobní oddělení

18.7.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Administrativní pracovník pro projekty. Podávání přihlášek je možné do 31. 7. 2018.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dodatečné přijímací řízení

17.7.2018

Až do 19. srpna mohou uchazeči podávat přihlášky ke studiu ve 20 bakalářských a 42 navazujících magisterských oborech. Samotné přijímací zkoušky budou probíhat od 3. do 27. září.

Výstavu Univerzity Karlovy k 100 letům republiky navštívilo již přes 6 200 návštěvníků

17.7.2018

UK: Výstava nabízí k vidění 100 unikátních exponátů vztahujících se k 100 letům vzájemných vztahů univerzity a republiky. Výstava s názvem „Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů“ je v Křížové chodbě Karolina otevřena do 1. září 2018.

Vnitřní soutěž FF UK na roky 2019–2020

11.7.2018

Děkan FF UK vyhlašuje v souladu s instrukcemi prorektora pro rozvoj UK ze dne 21. 6. 2018 č. j. UKRUK/72393/2018 vnitřní soutěž o rozvojové prostředky na roky 2019–2020, která nahrazuje projekty zrušeného Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). V roce 2018 se bude soutěžit o prostředky na následující 2 roky, a proto nebude v dalším roce soutěž vyhlášena.

Pokud nějaký obor žije, proměňuje se, říká prof. Klápště, letošní držitel výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae

10.7.2018

Prof. Klápště, působící v Ústavu pro archeologii FF UK, vypráví o cestě a vztahu k archeologii, o vývoji tohoto oboru a jeho roli ve společnosti. „Nejsem na univerzitě od toho, abych někoho učil, ale abych pomáhal těm, kteří se sami učí,“ říká v rozhovoru.

Czech Phrases Made Easy: studenti ÚČJTK a ÚBS FF UK připravili sérii jazykových drobností pro Radio Praha

10.7.2018

Jazykově-vzdělávací minisérii pro anglické vysílání Radia Praha připravili studenti společně s doc. Ivanou Bozděchovou v semináři Čeština na vlnách.

Tiskové zprávy

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pořádá dodatečné přijímací řízení

17.7.2018

Až do 19. srpna mohou uchazeči podávat přihlášky ke studiu ve 20 bakalářských a 42 navazujících magisterských oborech. Samotné přijímací zkoušky budou probíhat od 3. do 27. září.

Vědci z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK zavedli novou vědní disciplínu kyber-egyptologii

9.7.2018

Český egyptologický ústav FF UK pod vedením prof. Miroslava Bárty dlouhodobě rozvíjí bádání o dynamice vývoje komplexních společností, jehož základem je studium anatomie vnitřní dynamiky staroegyptské civilizace.

Přijďte se podívat na antiku očima 21. století!

6.6.2018

Ústav pro klasickou archeologii FF UK pořádá ve dnech 11.–13. června 2018 program Antický svět a Evropa očima 21. století. Akce, která proběhne v Kampusu Hybernská FF UK, vznikala ve spolupráci s Hrdličkovým muzeem člověka PřF UK a Národním muzeem.

Vyjádření ke studiu Lenky Krutilové na Filozofické fakultě UK

30.5.2018

Vzhledem k dotazům, které na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy přicházejí v souvislosti s činností paní Lenky Krutilové, která byla prezentována v pořadu České televize „Infiltrace“, vysílaném 21. května 2018, sdělujeme následující:

Expedice Ústavu pro klasickou archeologii FF UK posunula hranice dávné Baktrie

16.5.2018

Česko-uzbecká archeologická expedice v těchto dnech přepsala dějiny pomezních oblastí dnešního Afghánistánu a Uzbekistánu! Po 40 letech dohadů stanovila hranici baktrijského království a dokázala, že jako první ji osídlili a před nájezdníky ze severu chránili už Řekové. Vpád Alexandra Makedonského stál ve skutečnosti na počátku vrcholného rozvoje Baktrie!

Tisková zpráva o stavu projektu OP Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“

14.5.2018

V listopadu 2017 bylo na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace zahájeno řešení projektu Operačního programu Praha – pól růstu ČR „Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací“. Projekt, jehož řešení potrvá do července 2019, je součástí Prioritní osy 4 v rámci OP PPR: vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti a je […]

Petr Kukal nastupuje jako tiskový mluvčí Filozofické fakulty UK

23.4.2018

Novým tiskovým mluvčím FF UK se stává Petr Kukal, veřejnosti známý jako správce twitterového účtu Ministerstva kultury ČR. Na FF UK bude mít na starosti komunikaci s médii a část komunikace na sociálních sítích, bude se také podílet na utváření celkové PR strategie fakulty. Na svou novou pozici nastupuje 1. května 2018.

Open Square 2018: Palachovo náměstí opět ožije, přijet můžete lodí

18.4.2018

Tradiční festival institucí sídlících kolem náměstí Jana Palacha Open Square nabídne v sobotu 28. dubna 2018 celodenní program, v němž nechybí ranní hodina jógy, vyhlídková plavba lodí, etnologický stánek s ukázkami lidových řemesel i gastronomické zážitky. Náměstí a jeho okolí jimi ožije od 10 do 18 hodin.

Pět oborů FF UK se umístilo ve špičce QS World University Rankings by Subject

5.3.2018

Prestižní mezinárodní žebříček hodnotil čtyřicet osm oborů na jedenácti stech světových univerzit. V první stovce figuruje za Univerzitu Karlovu obor geografie a letos nově také filozofie.

Vychází Rukověť německy psané literatury z Prahy a českých zemí

21.2.2018

Na vzniku publikace z prestižní řady „rukovětí“ německého nakladatelství J. B. Metzler se podílelo Centrum Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách.

Výběrová řízení

Hledáme administrativního pracovníka/pracovnici pro projekty na Osobní oddělení

18.7.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Administrativní pracovník pro projekty. Podávání přihlášek je možné do 31. 7. 2018.

Výběrové řízení na pozici Účetní

29.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Účetní.

Výběrové řízení ze dne 28. 6. 2018 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 28 June 2018 – Institute of Information Studies and Librarianship

28.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent/docent. Obor a zaměření: informační věda. Přihlášky je nutno podat do 31. 7. 2018. / Field and specialization: information science. Applications by 31 July 2018.

Výběrové řízení na pozici Ekonom/ka – kontrola čerpání finančních prostředků

27.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Ekonom/ka-Rozpočtář/ka.

Výběrové řízení ze dne 21. 6. 2018 – Katedra pedagogiky

21.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: pedagogicko-psychologické disciplíny a metodologie pedagogického a pedagogicko-psychologického výzkumu. Přihlášky je nutno podat do 31. 7. 2018.

Manažer/ka projektu financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

20.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Manažer/ka projektu financovaného z OPVVV. Podávání přihlášek je možné do 14. 7. 2018.

Výběrové řízení ze dne 13. 6. 2018 – Ústav germánských studií/ Job offer from 13 June 2018 – Department of Germanic Studies

15.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent/odborný asistent. Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie. Přihlášky je nutno podat do 14. 7. 2018. /Field and specialization: newer German literature and literary theory. Applications by 14 July 2018.

Výběrové řízení ze dne 12. 6. 2018 – Středisko ibero-amerických studií/ Job offer from 12 June 2018 – Centre of Ibero-American Studies

14.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici pedagogický pracovník VaV/akademický pracovník. Obor a zaměření: iberoamerikanistika – raně novověké dějiny. Přihlášky je nutno podat do 12. 7. 2018. / Field and specialization: Ibero-American Studies – Early Modern Period. Applications by 12 July 2018.

Výběrové řízení ze dne 25. 5. 2018 – Filozofická fakulta / Job offer from 25 May 2018 – Faculty of Arts

11.6.2018

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vědecký pracovník. Obor a zaměření: interdisciplinární areálová studia a nové metodologie na průsečíku humanitních a sociálních věd. Přihlášky je nutno podat do 30. 6. 2018. / Field and specialization: specialization in interdisciplinary area studies and new methodologies on the threshold of humanities and social sciences. Applications by 30 June 2018.

Referent/ka grantového oddělení

4.6.2018

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá do grantového oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka grantového oddělení. Přihlášky lze posílat do 25. 6. 2018.

Úřední deska


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK