VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 14. 6. 2024 – Ústav germánských studií / Job offer from 14 June 2024 – Department of Germanic Studies

Č.j.: UKFF/345966/2024

English see below

 

Ústav germánských studií

Název pracovní pozice: Akademický pracovník – Asistent
Obor a zaměření: švédský jazyk, lingvistika
Mzdová třída: AP1
Úvazek: 0,5 (20 hod/týdně)

Popis práce:

 • Výuka základních a výběrových oborových předmětů v pregraduálním studiu včetně vedení studentských prací pregraduálního studia v oblasti specializace a kontrola studia.
 • Účast na ostatních činnostech Ústavu germánských studií
 • Smlouva na dobu určitou od 01.10.2024 do 30.06.2025.

Požadavky:

 • orientace v lingvistice současné švédštiny, zejm. v morfologii, syntaxi, lexikologii a korpusové lingvistice,
 • organizační schopnosti.

Předpokládaný nástup: od 1. 9. 2024
Termín přihlášky: 14. 7. 2024

Náležitosti přihlášky:

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

 

 

Ref. n.: UKFF/345966/2024

Department of Germanic Studies

Job title: academic staff member – assistant
Field of study: Swedish language, Linguistics
Salary grade: AP1
Time commitment: 0,5 (20 hours per week)

Job Description:

 • Teaching of core and elective seminars in undergraduate studies, including supervision of undergraduate student theses, evaluations and examinations at all levels of study;
 • Participation in the work of the Department of Germanic Studies.
 • Fixed-term contract from 01.10.2024 to 30.06.2025.

Requirements:

 • Orientation in the linguistics of the contemporary Swedish language, especially in morphology, syntax, lexicology, and corpus linguistics;
 • Experience with teaching and research in the areas of specialisation;
 • Organizational skills.

Expected start date: 1. 10. 2024
Application deadline: to 14. 7. 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form (always quote the ref.n.)
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)
 • a description of the position (max. 1 page)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.