VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 6. 9. 2023 – Katedra sociologie / Job offer from 6 September 2023 – Department of Sociology

Č.j.: UKFF/473749/2023

English see below

Katedra sociologie

Název pracovní pozice: lektor
Obor a zaměření: sociologická teorie, obecná sociologie
Platová třída: L1
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v bakalářském/magisterském programu sociologie, především seminářů zaměřených na oblast sociologické teorie / obecné sociologie (včetně v anglickém jazyce)
 • podíl na administrativní činnosti katedry
 • vedení a administrace studijní agendy

Požadavky:

 • minimálně magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru sociologie
 • výborné organizační a komunikační schopnosti
 • znalost anglického jazyka na úrovni C1
 • znalost českého jazyka na úrovni C2
 • výhodou: předchozí pedagogická činnost; odborná a publikační činnost v oboru sociologie

Předpokládaný nástup: 1. 11. 2023
Termín přihlášky do: 8. 10. 2023

Kontaktní osoba:

 • Dotazy k nabízené pozici můžete směřovat na vedoucí katedry sociologie, dr. Zuzanu Podanou (podana@ff.cuni.cz)

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Department of Sociology

Job title: Lecturer
Field and specialization: sociological theory and general sociology
Expected salary/job rank: L1 level
Full-time position: 0.50 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching courses primarily focusing on sociological theories and general sociology (in all study programs of the Department, including teaching in English)
 • assistance with administrative agenda of the Department
 • responsibility for administrative issues related to study agenda of the Department

Job requirements:

 • master degree in sociology
 • organizational and communication skills
 • English language – C1 level
 • Czech language – C2 level
 • advantage: previous educational activity; research and publishing in sociology

Contact for inquiries:

 • Inquiries about the offered position can be directed to the head of the Department of sociology, dr. Zuzana Podaná (zuzana.podana@ff.cuni.cz)

Expected starting date: November 1, 2023
Application deadline to: October 8, 2023

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.