Rekonstrukce budov FF UK v Opletalově 47 a 49 počítá s modernizací i zachováním historické hodnoty

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 12. září 2023 zahájila komplexní rekonstrukci a dostavbu svých dvou historicky významných budov nacházejících se v centru Prahy. Cílem projektu bude budovy na adresách Opletalova 47 a 49 nejen zmodernizovat a přizpůsobit pro potřeby výuky, badatelské činnosti či přesunu knihovny, ale zároveň zachovat jejich historickou hodnotu.

Dne 12. září 2023 proběhlo v místě rekonstrukce k předání stavby zhotoviteli vzešlému z výběrového řízení, firmě Avers s. r. o., za účasti rektorky Univerzity Karlovy prof. Mileny Králíčkové a dalších zástupců kolegia rektorky, zástupců MŠMT a zástupců vedení FF UK a dalších spolupracovníků podílejících se na projektu, včetně architekta projektu rekonstrukce Ing. Václava Škardy.

Obě budovy se nacházejí na chráněném území Pražské památkové rezervace. Dům č. 47 má architektonické prvky funkcionalismu z 30. let 20. století, dům č. 49 je zároveň kulturní památkou.  Rekonstrukce obou objektů byla navržena s ohledem na jejich harmonické začlenění do okolní zástavby. Zachována či repasována budou původní okna, dveře, či dřevěné obklady, popřípadě zhotoveny jejich kvalitní kopie.

Kromě restaurátorských prací dojde k dostavbě pavlače a dvorany u knihovny, na zrekonstruovaném dvorku vznikne místo pro bufet. Rekonstrukce dále počítá s dostavbou věže výtahu a lávek mezi budovami. Vstupní požadavky na rekonstrukci byly mimo jiné zaměřené na maximální a bezbariérové propojení obou budov.

Projekt dále počítá s novým interiérovým vybavením, IT a AV technikou. Díky tomu bude FF UK schopná poskytnout moderní a efektivní zázemí pro několik svých kateder a ústavů, včetně Katedry sinologie, Katedry Blízkého východu, Ústavu asijských studií, Ústavu starého Předního východu nebo Ústavu pro klasickou archeologii. Nedílnou součástí bude Knihovna Jana Opletala určená studentům i odborné veřejnosti, která bude specifická tím, že bude mít vyhrazený podzemní prostor pro studium vzácných tisků.

Financování projektu zahrnuje dotaci ve výši 488 299 781,52 Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu „133 220: Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“. Z vlastních zdrojů bude fakulta čerpat částku 86 170 549,68 Kč. Celkový rozpočet projektu činí 574 470 331,20 Kč. Stavební práce potrvají do října 2026.

Tato zásadní rekonstrukce a modernizace pracovního a studijního zázemí FF UK je umožněna díky spolupráci a finančním prostředkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a vedení Univerzity Karlovy.

Rekonstrukce budov v Opletalově ulici představuje pro FF UK zásadní investiční akci, na niž se připravuje již čtvrté vedení fakulty. Úspěšná rekonstrukce zkvalitní zázemí pro studující a zaměstnance nejen těch kateder a ústavů a studijních programů, jež budou sídlit v rekonstruovaných objektech, ale díky otevřené nabídce studijních prostor, knihovních služeb a konferenčních prostor bude přínosem pro všechny studující a zaměstnance FF UK,“ uzavírá děkanka FF UK dr. Eva Lehečková.

Foto: Martin Hundák (FF UK)


Související články