Vypisuje se Cena Edvarda Beneše pro studenty vysokých škol

Město Sezimovo Ústí pořádá již 28. ročník soutěže pro autory bakalářských a diplomových prací v oboru historie 20. století nebo sociologie. Studenti mohou své práce přihlašovat do 10. července 2023.

Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucího práce. Práci je nutno opatřit jednoduchou přihláškou s údaji potřebnými pro správné zařazení do databáze. Nutné jsou kontaktní údaje na soutěžícího (jméno, adresa, telefon, e-mail). Přihlášku lze vyplnit elektronicky na internetových stránkách městského úřadu, kde naleznete i podrobnější informace o soutěži. Samotnou práci je třeba doručit v tištěné podobě (stačí v kroužkové vazbě) a v elektronické verzi ve formátu PDF.

Práce budou městským úřadem předány odborným komisím a o výsledcích budou soutěžící informováni během září. Výherci budou poté pozváni na slavnostní předání cen. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou.

Ceny Edvarda Beneše si získaly během řady ročníků pověst významné soutěže pro mladé historiky a sociology. Soutěž má stálou pozornost tiskových médií a slavnostního předávání cen se pravidelně účastní významní představitelé politického i kulturního života.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK