Studenti FF UK uspěli v celostátním kole soutěže Student a věda ‒ lingvistika

Na sdíleném prvním místě se umístila Jana Müllerová, na třetím Anna Staňková a čestné uznání poroty si odnesl Michael Vilímek. Soutěž se konala 15. května 2023 v rámci 24. mezinárodního setkání „Mladých lingvistů“ na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem osm soutěžících studentů, z toho tři reprezentanti FF UK, kteří byli nominováni na základě výsledků fakultního kola. Studentka francouzské filologie Jana Müllerová soutěžila s prací „Kolísání rodu vybraných substantiv ve francouzštině“, studentka lingvistiky a anglického jazyka Anna Staňková s příspěvkem „Negation in Czech Polar Questions“ a student vietnamistiky Michael Vilímek se studií „The False Perception of Native Etymology among Vietnamese Speakers“.

Soutěž má již mnohaletou tradici, letos proběhl již její 12. ročník, a je určena studentům bakalářských a magisterských studijních programů, jež jsou zaměřeny na jazykovědu nebo oblasti, které s ní úzce souvisejí, jako je psychologie, filozofie apod.

V letošní porotě celostátního kola zasedli doc. Božena Bednaříková (předsedkyně, FF UP), prof. Jarmila Tárnyiková (FF UP), dr. Lucie Jílková (ÚJČ AV ČR, v. v. i.), dr. Anastasija Sokolova (PedF MU) a dr. Robert Dittmann z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK