Filozofická fakulta UK a Nizozemská jazyková unie uzavřely dohodu o spolupráci, která podpoří obor nederlandistika

Děkanka Filozofické fakulty UK dr. Eva Lehečková a generální tajemnice Nizozemské jazykové unie (Taalunie) prof. Kris Van de Poel podepsaly 25. května 2023, za přítomnosti diplomatických zástupců Nizozemska a Vlámska, dohodu o spolupráci. Ta má poskytnout rámec pro systematickou podporu oboru nederlandistika na FF UK, jejích vyučujících a studentů.

Zleva: Mgr. Andrea Bednářová, vedoucí kanceláře Vlámského zastoupení v ČR, PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D., vedoucí oddělení nederlandistiky ÚGS FF UK, Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UK, J.E. Daan Huisinga, velvyslanec Nizozemského království, prof. Kris Van de Poel, generální tajemnice Taalunie.

Taalunie je mezivládní organizace založená vládami Nizozemska a Belgie, která od roku 1980 poskytuje expertízu a poradenství v oblasti jazykových politik, podporuje výuku, užívání, vědecké zpracování a zpřístupňování nizozemštiny uvnitř i vně jazykové oblasti a pomáhá rozvíjet studium a výzkum nizozemského jazyka, literatur a kultur nizozemskojazyčných zemí a regionů na univerzitách v zahraničí.

Nederlandistiku na Univerzitě Karlově se Taalunie rozhodla podpořit zejména s ohledem na její akademicko-výzkumné zaměření a více než stoletou tradicí – do mezinárodního akademického povědomí se pražská nederlandistika zapsala mimo jiné na poli literárního překladu a lexikografie.

Prvním společný projektem by měla být od července 2023 třísemestrální podpora oddělení nederlandistiky Ústavu germánských studií FF UK za účelem realizace výzkumného záměru vedoucího k posílení personálního zabezpečení oboru. V dalších letech bude tato spolupráce zaštiťovat např. výzkumné spolupráce, studentské aktivity, workshopy nebo podporu badatelských projektů.


Související články