VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 25. 4. 2023 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 25 April 2023 – Institute of Information studies and librarianship

Č.j.: UKFF/206262/2023

English see below

Ústav informačních studií a knihovnictví

Název pracovní pozice: lektor
Obor a zaměření: informační technologie, databáze SQL, datová analýza
Mzdová třída: L1
Úvazek: 0,5 (20 hod/týdně)

Popis práce:

 • výuka na úrovni bakalářského i magisterského studia
 • oponování bakalářských závěrečných prací
 • účast na oborových a metodických konferencích
 • zapojení do projektů realizovaných ÚISK

Požadavky:

 • absolvované alespoň magisterské studium příslušného zaměření
 • zkušenost s pedagogickou činností na úrovni VŠ

Předpokládaný nástup: od 1. 9. 2023
Termín přihlášky: 26. 5. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis,
 • přehled dosavadní odborné praxe,
 • přehled pedagogické a publikační činnosti,
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Institute of Information studies and librarianship

Job title: Lecturer
Field and specialization: Information technologies, data analysis, SQL databases
Expected salary/job rank: L1
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching in the required specialization – both BA and MA degree
 • Review of students’ theses and projects
 • Participation in conferences
 • Participation in the projects of the Institute of Information studies and librarianship

Job requirements:

 • MA degree
 • University teaching experience

Expected starting date: 1st September, 2023
Application deadline to: 26th May, 2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • summary of work experience in the field
 • summary of teaching and publication activities
 • copies of completed education certificates.

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.