Prof. Martin Hilský obdržel Historickou medaili Univerzity Karlovy

Medaili předala emeritnímu profesorovi Univerzity Karlovy a bývalému pedagogovi z FF UK rektorka UK prof. Milena Králíčková v doprovodu děkanky FF UK dr. Evy Lehečkové. Převzal ji jako překvapení v rámci své přednášky 12. dubna ve Velkém sále Městské knihovny v Praze oslavující jeho kulaté životní jubileum.

Při předávání medaile ve svém proslovu rektorka Univerzity Karlovy poděkovala panu profesorovi za dlouhodobé působení na FF UK, ocenila jeho práci se studenty na FF UK, jeho podporu třetí role univerzity formou přednášek pro veřejnost a jeho překladatelskou činnost.

Shakespearovské setkání plné překvapení v knihovně vedl anglický chemik a popularizátor přírodních věd dr. Michael Londesborough, a to jako rozhovor s prof. Hilským. Z hlediště postupně vystupovali hosté s několika slovy pro prof. Hilského, mezi nimi byl také dr. Martin Pokorný se zdravicí za studenstvo a kolegy a kolegyně z UK a oznámil vydání nové knihy Krajiny jazyka: Kolegové a žáci prof. Martinu Hilskému k 80. narozeninám v Nakladatelství FF UK.

Prof. Martin Hilský je zásadní postavou české anglistiky. Jeho akademická a pedagogická dráha je od samého počátku spjata s Univerzitou Karlovou. Zde se také v osmdesátých letech podílel na obnovení anglistiky jakožto samostatného oboru a stal se prvním ředitelem Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK po roce 1989, v jehož čele stál devět let.

Jako první přeložil do češtiny kompletní dílo Williama Shakespeara. Mimo to ale jeho překladatelský repertoár zahrnuje dramata moderních a současných britských, amerických a irských autorů (např. Thorntona Wildera, Petera Shaffera nebo J. M. Synga), prózy D. H. Lawrence, básně a eseje T. S. Eliota a řadu soudobých anglicky psaných románů a povídek. Je autorem řady monografií (např. Současný britský román nebo Modernisté), včetně velkých syntetických děl jako Shakespeare a jeviště svět (2010) a Shakespearova Anglie – portrét doby (2020).

Působí také jako popularizátor vědy: každoročně má desítky veřejných přednášek a pořadů v divadlech, na školách a různých kulturních akcích po celé České republice a pravidelně vystupuje v české televizi a rozhlase.

Foto: Tomáš Belloň, British Council


Související články