Vyšlo první číslo studentského odborného časopisu The Protagonist

Odborný časopis založili studenti z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK. V prvním čísle „Transnationalism“ se studenti, a to nejen z FF UK, zabývají různými perspektivami transnacionalismu v anglofonních literaturách a kulturách. Celé číslo je dostupné zdarma v angličtině na webových stránkách časopisu.

V první části se eseje zaměřují na dvojí identitu spisovatelů britské diaspory, migraci a postkoloniální vztahy mezi Anglií a Irskem. Druhá část se zabývá transnacionálním rozměrem americké literatury, jež zahrnuje analýzu mexicko-amerických básnířek Sandry Cisneros a Ariany Brown a také zkoumá jazykovou hodnotu španělštiny v románech Ernesta Hemingwaye. Poslední, třetí oddíl nabízí recenze současného irského dramatu Mariny Carr a Sebastiana Barryho včetně rozboru filmové adaptace románu Passing od Nelly Larsen.

První číslo připravili zakládající členové redakce časopisu a studentky z Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK Kateryna Trompak, Nathalie Lamprecht a Marie Gemrichová.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK