VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 8. 3. 2023 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 8 March 2023 – Institute of Philosophy and Religious Studies

Č.j.: UKFF/122438/2023

English see below

Ústav filosofie a religionistik

Název pracovní pozice: Post-Doc
Obor a zaměření: dějiny filosofie (antika nebo stará Čína) NEBO současná etika
Platová třída: VP2, 54’000 Kč/měsíc v prvním roce projektu (v následujících letech může být mzda o 10% vyšší či nižší, v závislosti na rozpočtových možnostech)
Úvazek: 100%, celkem až 4 roky

Popis pracovní činnosti:

 • Účast na projektu „Etika rolí ve starověké a současné filosofii“ (Primus projekt Univerzity Karlovy). Pro podrobnější specifikaci projektu viz anglickou verzi inzerátu.
 • Místo je na dva roky, s možností prodloužení o další dva. Možnost prodloužení bude podmíněna 1) úspěšnou realizací části plánovaných publikačních výstupů po 18 měsících trvání projektu, 2) nepřekročením lhůty 8 let od získání Ph.D. po celou dobu trvání projektu.
 • Úkolem je rozvinutí a realizace vlastní badatelské agendy, která je relevantní ve vztahu k projektu. Očekává se publikace 1-2 odborných článků za rok s důrazem na kvalitu a prestiž publikačních výstupů.
 • Vedle publikací se předpokládá pravidelná účast na společných aktivitách v rámci projektu, např. organizace konference či pravidelná kolokvia.

Požadavky:

 • D. ve filosofii nebo jiném relevantním oboru (zejména klasická filologie nebo sinologie)
 • D. mladší 6 let v době nástupu místa
 • zkušenost s publikační činností v kvalitních mezinárodních časopisech
 • výborná angličtina

Předpokládaný nástup: 1. září 2023
Termín přihlášky: 10. dubna 2023

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • Motivační dopis se stručným nastíněním badatelských záměrů v rámci projektu (celkem 2 strany)
 • CV se seznamem publikací a kontaktem na dvě doporučení

Kontakt:

V případě dotazů ohledně této nabídky konktaktujte Dr. Davida Machka, hlavního řešitele: david.machek@philo.unibe.ch

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Institute of Philosophy and Religious Studies

Job title: Post-Doc
Field and specialization: 1) history of philosophy (Graeco-Roman or early Chinese ethics) OR 2) ethics
Expected salary/job rank: 54’000 CZK (ca 2’300 EUR) per month (brutto), plus social security contributions of the employer. This is the salary for the first year of the project. In the following years, it may be higher or lower by up to 10%, depending on the budgetary situation. Job class VP2.
Full-time position: 100%, up to 4 years

Job description:

 • Contribution to the project “Role Ethics in Ancient and Contemporary Philosophy” (Primus funding scheme of Charles University). The project aims to explore the notion of social “role” (familial, professional or political) as 1) a basis for a moral theory distinct from virtue-ethics and deontology; 2) a framework for a new eudaemonist account that envisages the good human life in terms of a successful performance of different social roles one inhabits.
 • The post is available for two years initially, with the possibility of an extension for another two years. The offer of extension will be conditional upon 1) a successful review after 18 months from the start; 2) maintaining the academic age of less than 8 years from Ph.D. for the entire duration of employment (extensions possible in special cases).
 • The Post-Doc will develop and pursue, in their area of specialisation, a research agenda that is relevant to the project. This can include a purely historical research in Greek, Roman or Chinese role-ethics; a comparative research between Graeco-Roman and Chinese tradition; interventions into the contemporary debates in normative ethics; or a combination of historical and systematic approach.
 • It is expected that the Post-Doc will publish their research in highly-ranked journals or with prestigious publishers in their area of specialisation, roughly at the rate of 1-2 articles per year. We also expect regular participation in joint activities of the research team, such as organisation of an international conference or monthly research colloquia. In principle, the postholder should be based in Prague for the duration of the project.
 • The post does not include administrative or teaching duties, but the postholder will have opportunity to offer courses on subjects in the thematic vicinity of the project (in Czech or English) if that meaningfully advances their career aspirations.

Job requirements:

 • Ph.D. in Philosophy or related fields (particularly Classics or Sinology)
 • Ph.D. obtained no earlier than 6 years before the start of the project (extensions possible in special cases, including previous parental leave or health issues)
 • an established or emerging publication record in good journals
 • excellent command of English

Expected starting date: 1.9.2023
Application deadline: 10.4.2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • Cover Letter with a brief outline of the research interests relevant to the project (2 pages)
 • CV with a list of publications and a contact of at least two references
 • Please do not send reference letters or a writing sample. Only shortlisted candidates will be asked to provide these.

Contact person:

Feel free to contact Dr. David Machek at david.machek@philo.unibe.ch with informal queries about the position.

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.