Byly vyhlášeny výsledky 20. kola soutěže Grantové agentury UK

Výsledky byly vyhlášeny 14. března 2023. Filozofická fakulta UK podala v říjnu 2022 v rámci této soutěže 49 nových projektových žádostí, z toho 15 bylo úspěšně přijato k financování.

FF UK zaznamenala přibližně 30% úspěšnost přijatých projektů k financování ze strany GA UK. V lednu 2023 bylo podáno a tento týden schváleno všech 18 pokračujících projektů. Celkem bylo podpořeno 33 projektů.

Více informací k celkovým výsledkům GA UK naleznete zde.