Akademické senáty, odbory i studentské spolky humanitně zaměřených fakult v ČR pořádají protestní akci Hodina pravdy

Akademické obce většiny filozofických a humanitně zaměřených fakult budou na Den učitelů v úterý 28. března protestovat proti dlouhodobému podfinancování humanitních oborů. Jeden z doprovodných programů v Praze se bude konat na hlavní budově FF UK formou přednášek, debat a happeningů zaměřených na nezbytnost humanitních věd pro společnost.

Pořadatelé akce Hodina pravdy upozorňují na povážlivě nízký státní příspěvek na vzdělávání v humanitních oborech, jež ohrožuje samo jejich přežití. Protesty proběhnou symbolicky na Den učitelů, aby upozornily na to, že zatímco situace vyučujících na základních a středních školách se po letech strádání zlepšila, na vysoké školy se zapomnělo.

Přednášky a debata, které se uskuteční v prostorách FF UK, jsou přístupné veřejnosti a budou se i streamovat. Pro více informací o programu a streamovacích kanálech sledujte sociální sítě a webové stránky akce:

Program na hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1:

9:10–14:45 série minipřednášek: Humanitní vědy ve 21. století: Víc než tužka a papír (učebna P104)

 • Radek Skarnitzl – Fonetický ústav FF UK
 • Ladislav Stančo – Ústav pro klasickou archeologii FF UK
 • Tereza Havelková – Ústav hudební vědy FF UK
 • Filip Čapek – archeolog z Evangelické teologické fakulty UK
 • Helena Černá (Středisko vědeckých informací) a Matěj Metelec (Vydavatelství FF UK)
 • učebna P104: Minikurzy areálových jazyků

11:30–12:30 panelová debata Jaká je cena humanitních věd? (aula, P131)

 • Pavel Himl – antropolog z Fakulty humanitních studií UK
 • Michaela Slussareff – Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
 • Jakub Jirsa – Ústav filosofie a religionistiky FF UK
 • Petra Slížková – doktorandka aplikované lingvistiky na FF UK

13:00–14:30 série minipřednášek: Humanitní vědy a jejich dopad ve společnosti (aula, P131)

 • Richard Biegel – Ústav pro dějiny umění FF UK
 • Tereza Chlaňová a Stanislav Tumis – Ústav východoevropských studií FF UK, ukrajinistika
 • doc. Kamil Činátl – Ústav českých dějin FF UK
 • Radka Nováková – Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK
 • Jan Wintr – Právnická fakulta UK

Na přilehlém náměstí Jana Palacha bude probíhat program, na kterém se budou podílet studenti a studentské spolky FF UK:

 • 12:00–15:00 stánky studentských spolků
 • 13:30–14:30 doktorandský happening
 • 15:00 protestní pochod z nám. Jana Palacha k soše T. G. Masaryka před Pražským hradem

Kompletní program s trasou si můžete přečíst zde.