VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 21. 2. 2023 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 21 February 2023 – Department of English Language and Elt Methodology

Č.j.: UKFF/73018/2023

English see below

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent (asistent)
Obor a zaměření: Anglická synchronní lingvistika a didaktika anglického jazyka
Platová třída: AP2 (AP1)
Úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • podíl na řešení dílčích výzkumných nebo vývojových úkolů a podíl na publikační činnosti.
 • kontrola studia, vedení cvičení a dalších základních forem výuky, podíl na zajištění dalších forem pedagogické činnosti.
 • vedení a oponování závěrečných prací.

Požadavky:

 • titul Ph.D. v oboru anglický jazyk (nebo příbuzný), resp. perspektiva získání titulu do dvou let
 • pedagogickou zkušenost z univerzitního prostředí
 • publikační činnost v oblasti anglické lingvistiky a didaktiky anglického jazyka
 • zkušenost z projektové/grantové výzkumné činnosti
 • znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího

Předpokládaný nástup: 1.9.2023
Termín přihlášky: 27.3.2023

Náležitosti přihlášky (v českém jazyce):

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • popis semestrálního kurzu, který by vhodně doplnil nabídku didaktických kurzů ÚAJD[1] spolu se zdůvodněním zařazením kurzu do této nabídky v rozsahu cca 2-3 stran A4.

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

[1] Popis stávajících didaktických kurzů ÚAJD je přístupný na https://is.cuni.cz/studium pod následujícími kódy: AAU230001; AAU230101; AAU230102; AAU230002; AAA500181; AAA500183; AAA500149; AAA500184; AAA500139; AAA500155; AAAV00001.

 

Department of English Language and Elt Methodology

Job title: Assistant Professor (Assistant)
Field and specialization: English synchronic linguistics and teaching English as a second language
Expected salary/job rank: AP2 (AP1)
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • Participation on research and publication activity of the department.
 • Teaching, carrying out examinations and other pedagogical activities or processes associated with teaching.
 • Supervising and reviewing final theses.

Job requirements:

 • Ph.D. in English linguistics (or similar field) or a prospect of obtaining the Ph.D. in two years
 • Experience with a university level teaching
 • Publications in the field
 • Research project experience
 • Native(-like) spoken and written command of Czech language

Expected starting date:  1.9.2023
Application deadline: 27.3.2023

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)
 • a description of a one term course that would suitably complement the didactic courses on offer at ÚAJD together with a justification for the inclusion of the course (ca 2-3 A4 pages).

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.