Doktorandka z FF UK Marta Mezhlumyan je spolueditorkou odborné publikace Armenian Diaspora in Dynamics

Kniha analyzuje historické zkušenosti a moderní trendy v rozvoji arménské diaspory ve vybraných zemích. Publikace představuje výsledek spolupráce mezi Ústavem etnologie FF UK a Institutem archeologie a etnografie Akademie věd Arménské republiky.

V první části se kniha zabývá metodologickými problémy studia diaspory, analýzy integrace vztahů s vlastí a společenské angažovanosti jejích členů. Ve druhé představuje studie o současných arménských komunitách v Kuvajtu, Bělorusku, České republice, Libanonu a na Kypru. Třetí část je historickým exkurzem do minulosti arménských komunit středověké Evropy, Konstantinopole 10. století a analýzou kulturního dědictví Arménů v Turecku a Íránu, které se vytvářelo přes tisíc let.

Více informací o knize naleznete zde.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK