Zakončení stávky za klima na FF UK

Ve velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy byl dnes panelovou debatou s názvem „Vynalézání budoucnosti“ ukončen třídenní program stávky za klima, kterou zorganizoval kolektiv Univerzit za klima. Stávkující skrze tuto akci komunikují své požadavky na vládu a univerzity k podpoře udržitelné klimatické situace. Organizátoři je symbolicky předají do rukou vlády na závěr čtvrtečního pochodu „Za klimatickou spravedlnost“, který začíná ve 12:00 na náměstí Jana Palacha a bude pokračovat přes Národní třídu právě až ke Strakově akademii.     

Stávka za klima byla stávkou okupační a studenti Filozofické fakulty na hlavní budově přespali celkem dvě noci. Celou akci komunikovali s vedením, přičemž po vyjasnění přesných pravidel a limitů proběhla stávka bez větších komplikací. Organizátoři akce dodrželi dohodnutá pravidla a aktivně se i podíleli na minimalizaci provozních nákladů na straně fakulty během dnů stávky. Ačkoliv vedení FF UK chápe symbolickou hodnotu okupační stávky, nutnost lidských i energetických nákladů na její realizaci v této podobě by podle našeho soudu měla být podnětem pro jiné budoucí pojetí takového veřejného protestu. 

Filozofická fakulta souhlasí s výzvou k nutnosti změn v přístupu ke klimatické krizi. Ve strategickém záměru jejího nového vedení jsou tato témata explicitně zmíněna a fakulta v současné době podniká postupné kroky k udržitelnému provozu, a to jak v hospodaření, tak ve výzkumu a výuce. Momentálně se bohužel nacházíme v situaci, která si pro svou neodkladnost bude žádat cílenější a intenzivnější přístup. Vedení fakulty je proto v úzkém kontaktu s vedením Univerzity, aby v kooperaci s ním mohlo rozvíjet iniciativy, jak téma udržitelnosti postavit do centra výuky, vzdělávání, výzkumu, provozu, infrastruktury, ale i komunity, ve které funguje. Cesta k udržitelné budoucnosti v tomto ohledu zahrnuje současné zlepšování kvality života lidí a životního prostředí, nikoliv pouze snahu o snižování škod. Kromě snižování zátěže provozu fakulty na klima jde tedy i o podporu rovného přístupu ke vzdělání i ke zdrojům a důstojného a adekvátního ohodnocení práce všech společenských skupin. Nechceme však opomíjet fakt, že aktuální sociologické výzkumy těchto otázek mj. poukazují na silný názorový rozkol mezi mladší a starší generací. Považujeme proto za velmi důležité podpořit studenty a poskytnout jim prostor pro rozvoj smysluplných aktivit, a skrze ně zvyšovat porozumění tomuto společnému cíli napříč generacemi.  

Foto: Univerzity za klima


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK