Nadace Nadání ocenila profesora a studentku Filozofické fakulta UK

V letošním roce se 16. listopadu 2022 předalo na zámku v Lužanech celkem 54 ocenění, přičemž 5 z nich putovalo významným osobnostem pražských veřejných vysokých škol za celoživotní dílo a 49 studentům ve věku do 33 let. Medaili pro pedagoga a badatele si převzal prof. Miroslav Petříček z Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy obdržela studentka z Ústavu hudební vědy FF UK Anna Kaznacheeva.

Všechny oceněné z Univerzity Karlovy naleznete zde.


Český filozof a teoretik výtvarného umění prof. Miroslav Petříček byl oceněn za celoživotní dílo ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Ve svém myšlení je výrazně ovlivněn Janem Patočkou, jehož bytový seminář v 70. letech navštěvoval. Na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK vyučuje od roku 1992. Jeho specializací je zejména současná francouzská filozofie a vztahy mezi filozofií a uměním. Přeložil řadu klíčových děl z německé a francouzské filozofie, mezi jinými Světlou komoru (Roland Barthes), Čas a vyprávění (Paul Ricœur) či Ideu fenomenologie (Edmund Husserl).


Anna Kaznacheeva byla oceněna za svou bakalářskou práci Queer estetika v současné ruské populární kultuře na příkladu kapely HRISTINA, která vznikla v rámci Semináře kulturní analýzy hudby. Práce se věnuje aktuálnímu tématu: reprezentace queer identit v současné ruské populární kultuře po vydání zákona proti „LGBT propagandě“ v roce 2013. Pro detailní analýzu si vybrala skladby kapely HRISTINA, které interpretuje v širokém kulturním, společenském a politickém kontextu ruské queer estetiky od konce 80. let do současnosti.


Ocenění Nadace Nadání jsou udělována v souladu s poslední vůlí Josefa Hlávky – největšího českého mecenáše, významného českého architekta, schopného stavebního podnikatele a politika – v den předcházející Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodnímu dni studentstva.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK