Filozofická fakulta UK zve na představení ombudsmanky a debatu o genderově podmíněnému násilí

Setkání pořádají Iniciativa Nahlas a Studentská rada FF UK 7. prosince od 18:00 do 20:00 v červené studovně Knihovny Jana Palacha u příležitosti představení nové fakultní funkce a dalších chystaných i zavedených změn na FF a UK. Součástí programu bude debata o genderově podmíněném násilí ve vysokoškolském prostředí a jeho prevenci.

Setkání se zaměří především na přístupy v prostředí FF UK, ale také na úrovni Univerzity Karlovy. Představí se role ombudsmanky, čemu slouží a jak funguje platforma „Nenech to být“, co se ve věci řešení genderově podmíněného násilí na fakultě za poslední akademický rok změnilo a jaké jsou plány do budoucna. Debatující popíší, jak se buduje bezpečné studijní prostředí a jak efektivně docházet ke kulturní a institucionální změně ve věcech sexualizovaného násilí, obtěžování a nevhodného chování.

Debata je zároveň příležitostí seznámit se s osobami, jimž bude možné ve fakultní aplikaci „Nenech to být“ adresovat podněty. Dr. Marie Vymazalová na debatě také představí změny v rámci UK.

Setkání se zúčastní:

  • dr. Andrea Hudáková – pedagožka, externí spolupracovnice v Centru Carolina a proděkanka pro studium a přijímací řízení FF UK
  • dr. Eva Lehečková – lingvistka a děkanka FF UK
  • Pavla Špondrová – právnička, socioložka a ombudsmanka FF UK
  • Anna Schubertová – doktorandka na Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, členka akademického senátu FF UK a Iniciativy Nahlas
  • dr. Marie Vymazalová – členka oddělení kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj UK

Moderovat setkání bude Václav Sklenář, doktorand na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a člen Iniciativy Nahlas.

Průběžné aktualizace se budou zveřejňovat ve facebookové události. Z akce bude pořízen záznam.