Dr. Jaroslav Kříž obdržel Literární cenu Jaroslava Golla za svou dizertační práci

Absolvent etnologie na FF UK byl oceněn za svou práci „České Chicago – etnohistorický pohled na vývoj českého etnika v americkém městě v letech 1852–1945“, která v nedávné době vyšla také knižně pod názvem Česká Amerika: Chicago. Slavnostní předávání proběhlo ve středu 16. listopadu 2022 v Plzni. Cenu uděluje Klub autorů literatury faktu a Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni za výjimečné absolventské práce studentů středních a vysokých škol.

Monografie České Amerika: Chicago, jež je přepracovanou verzí autorovy disertační práce, přináší komplexní pohled na vývoj české komunity v americkém Chicagu v časovém horizontu 1848–1945. Češi do tohoto města začali přicházet v padesátých letech 19. století. Město tehdy ještě nebylo příliš velké, zato se dynamicky rozvíjelo. Byl to zejména dostatek pracovních příležitostí, který lákal stále větší množství přistěhovalců z habsburské monarchie. Chicago se na počátku 20. století stalo po Praze a Vídni třetím největším českým městem – žilo zde přes sto tisíc českých emigrantů. Jeden z nich, Antonín Čermák, se stal v roce 1931 dokonce chicagským starostou. Hlavní část publikace se tak věnuje socio-kulturnímu, hospodářskému a politickému vývoji české menšiny z etnohistorického pohledu.

Dr. Jaroslav Kříž vystudoval na FF UK magisterské obory etnologie a historie  a od roku 2015 je ředitelem Městské knihovny Antonína Marka v Turnově. V lednu 2022 dokončil na Ústavu etnologie FF UK doktorské studium. Specializuje se na dějiny cestovatelství, migrační problematiku (zejména na Čechy v USA) a na regionální témata z Českého ráje.

V roce 2015 mu vyšla publikace Život na provázku, aneb o loutkářích a loutkách. Tradice a současnost loutkářství v Českém ráji a Libereckém kraji (Muzeum Českého ráje v Turnově). V roce 2017 vydal společně s manželkou a absolventkou českých dějin na FF UK Lenkou Křížovou práci Střípky z českého Chicaga. Edice dokumentů k dějinám Čechů v americkém Chicagu v letech 1848–1918 (nakladatelství Academia). V prosinci 2019 se na knižních pultech objevila monografie První Čech na pěti kontinentech. Cesty Čeňka Paclta (1813–1887), jež vyšla v edici Magnetka u Nakladatelství Epocha. Jednalo se o přepracovanou verzi diplomové práce. Publikace získala cenu čtenářů v rámci soutěže Kniha roku Libereckého kraje 2019. V roce 2022 připravil s kolektivem autorů publikaci Turnov (NLN). Podílel se na několika kolektivních monografiích, publikoval řadu recenzí, článků a odborných statí. Je také předsedou spolku Paměť Českého ráje a Podještědí, který vydává časopis Od Ještěda k Troskám.

Cenu Jaroslava Golla obdržel také student historie Jakub Frynta za svou bakalářskou práci „Nestor Ivanovyč Machno a bolševismus“. O jeho práci se můžete více dozvědět zde.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK