Spolek Konsent zve studenty na workshop k prevenci sexualizovaného a genderově podmíněného násilí

Ve spolupráci s UK Pointem se bude 11. listopadu od 14:00 a 23. listopadu od 16:00 konat workshop Respekt až na půdu*akademickou. Jedná se o prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož cílem je podat studentstvu informace a zprostředkovat mu nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě.

Dozvíte se, co vše se považuje za sexuální obtěžování a násilí – jak ze strany vysokoškolských zaměstnanců, tak ze strany spolužáků a spolužaček, na koho se jako svědek nebo oběť takového chování obrátit a jak postupovat a jak se k sobě navzájem chovat s respektem.

Přihlásit se můžete zde.