Dr. Binh Slavická získala Cenu Gratias agit 2022

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Lipavský ocenil vietnamistku a překladatelku z Ústavu asijských studií FF UK ve středu 19. října 2022 za její zásluhy o pozitivní rozvoj česko-vietnamských vztahů. Cena se uděluje významným osobnostem a organizacím, které se zasloužily o šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Dr. Slavická je mnohaletou zanícenou učitelkou FF UK, kde dnes vede vietnamistiku. Vychovala několik generací studentů, napsala několik výukových publikací, mezi které patří např. 1000 vietnamských slovíček (Edika, 2017), na které spolupracovala také dr. Lucie Hlavatá z Ústavu asijských studií FF UK, Praktická fonetika vietnamštiny (Karolinum, 2008) nebo Praktická vietnamština (Fortuna, 2003).

Do vietnamštiny přeložila několik stěžejních děl české literatury:

  • Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války I. a II. díl od Jaroslava Haška
  • Bílá nemoc od Karla Čapka
  • Povídky malostranské od Jana Nerudy

Z vietnamštiny do češtiny přeložila:

  • Zanechám tu prach života (Gió mưa gửi lại) od Thuỳ Linh pro měsíčník Plav.
  • Na opuštěném kopci (Đồi hoang) od Phạm Thị Ngọc Liên pro měsíčník Plav.

 


Související články