Zemřela historička Renata Wohlgemutová

V neděli 13. září 2022 odešla historička moderních dějin doc. Renata Wohlgemutová. Bylo jí 96 let. Po roce 1990 patřila k zakladatelské generaci nově zřízené katedry – nyní Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK.

Odborně se zabývala problematikou ženské otázky, ženského hnutí, cestovního ruchu a byla jí vlastní myšlenka univerzitních extenzí, tedy dalšího vzdělávání učitelů v regionech Čech i Moravy (Most, Karlovy Vary, Kladno, Česká Lípa, Třebíč). I poté, co ukončila svoji činnost na FF UK, se nadále věnovala bádání i výuce a zůstala oporou historického oboru.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK