V Kampusu Hybernská se otevřelo nové vzdělávací centrum Didaktikon

Zástupci hlavního města a Univerzity Karlovy 6. září slavnostně otevřeli centrum vzdělávání a kreativity pro žáky základních a středních škol, které kreativním způsobem přibližuje mladým lidem různé vědecké obory. Pro školy bude návštěva výukového centra zdarma. Zájemci z řad veřejnosti si ho tento měsíc mohou prohlédnout při čtvrtečních dnech otevřených dveří.

Centrum Didaktikon zabírá 800 metrů čtverečních a je v něm vystavena desítka instalací a expozic, na kterých se z velké části podílela Filozofická fakulta UK. Na návštěvníky čeká například automat na filozofické divadlo, Finkelbrockův fantastický fonoskop (připravený Fonetickým ústavem FF UK) nebo interaktivní exponát, se kterým si mladí mohou vyzkoušet principy umělé inteligence. Část centra je věnována například chemii či očkování, další jazykové různorodosti nebo životu českých Němců. Zájemci si budou moct vyzkoušet, jak lze vědu uplatňovat v praxi a zjistit, proč je důležité na svět nahlížet pohledem různých vědeckých oborů.

„Cílem Didaktikonu je nejen přiblížit mladým lidem vědecké bádání, ale také předávat poznatky a pedagogické know-how,“ uvedl prorektor UK Martin Vlach. Podle něj jde o unikátní prostor, ve kterém se oborově propojí všech 17 fakult univerzity. Vedle exkurzí bude nabízet kurzy Univerzity třetího věku UK nebo vzdělávací kurzy pro pedagogy.

Pedagogové mohou se studenty navštívit Didaktikon po domluvě s garantkou projektu Terezou Martínkovou Bártlovou. „Chceme pedagogům vyjít maximálně vstříc. Školní třídy si mohou prohlédnout Didaktikon v rámci exkurze a nabízíme také tematicky orientované aktivní workshopy vztahující se vždy ke konkrétnímu exponátu,“ řekla. Vedle exkurzí pro školy nabídne Didaktikon také přednáškové prostory. „Do konce roku se plánujeme zapojit do Evropského dne jazyků nebo do Noci vědců,“ dodala.

Podle Vlacha by Didaktikon měl rozvíjet i budoucí učitele základních a středních škol. V centru by se podle něj mohli naučit kombinovat ve výuce didaktické postupy s různými technologiemi a vědeckými disciplínami tak, aby učení děti bavilo a rozvíjelo.

Informace o akcích pro veřejnost budou na webových stránkách www.didaktikon.cz.

Finkelbrockův fantastický fonoskop

Finkelbrockův fantastický fonoskop

Automat na filosofické divadlo

Automat na filosofické divadlo

 

 

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK