Na Filozofické fakultě UK se koná výstava České země uprostřed Evropy

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK (KPVHAS) zve na slavnostní zahájení výstavy zaměřené na témata a historické souvztažnosti mezi českými zeměmi a dalšími regiony Evropy v období aktuálního předsednictví České republiky v Radě EU. Vernisáž se koná 19. září v 17:00 v prvním patře hlavní budovy FF UK, výstava potrvá do 12. října. Souběžně probíhá do 30. září hlavní výstava projektu v Národním archivu.

Hlavními autory výstavy jsou absolventka KPVHAS dr. Šárka Steinová a dr. Filip Paulus, doktorand z KPVHAS. K výstavě byl vydán katalog v české i v anglické verzi, ke kterému napsala předmluvu prof. Eva Semotanová z KPVHAS.

Prezentovaná panelová výstava je putovní. Jejím prostřednictvím se mohou zájemci seznámit s vybranými mapami a plány vybraných krajinných celků, míst a objektů, z nichž některé jsou zapsány i na seznamu světového dědictví UNESCO. Důraz je kladen na to, co české země s Evropou spojuje a co jí přinášely a přinášejí (například hraniční, důlní či lesní mapy).

Hlavní výstava v Národním archivu představuje i předměty trojrozměrné, připraveny jsou i vizualizace a komiks pro děti na téma barokní krajiny. Výstava tak popularizuje historickou geografii jako obor, kterému se KPVHAS systematicky věnuje.

V rámci výstavy v Národním archivu jsou pořádány komentované prohlídky, na něž se můžete přihlásit zde.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK