Filozofická fakulta UK zve na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru

Konference je organizovaná stejnojmennou mezioborovou platformou, která si klade za cíl propojovat všechny, jichž se týká role dějin v současné společnosti. Třetí ročník fóra se zaměřuje na světový rozměr paměti a bude se konat 20–21. října v Centru současného umění DOX Praha.

Letošní hlavní téma „Globální paměť“ je chápána jako předivo globálně sdílených institucí, médií, praktik a obrazů, které spoluutvářejí naše představy o minulosti a budoucnosti. Veřejný prostor je pak místem, kde jsou prvky tohoto přediva reprodukovány, rozporovány a užívány v nových kontextech. Cílem konference není poměřovat české přístupy se světovými trendy, nýbrž popsat vztahy, které propojují českou a potažmo středoevropskou zkušenost s dějinami s dynamikou paměti ve světovém měřítku.

Z Filozofické fakulty UK bude přednášet:

  • Kristina Broučková – Ústav politologie
  • Iveta Coufalová – Ústav germánských studií
  • Kamil Činátl – Ústav českých dějin
  • Marta Harasimowicz – Ústav českých dějin
  • Pavel Petric – Ústav českých dějin
  • Josef Řídký – Ústav českého jazyka a komparatistiky
  • Karel Šima – Ústav hospodářských a sociálních dějin
  • Michal Stehlík – Ústav českých dějin
  • Filip Liška – student historie
  • Julie Šormová – studentka učitelství historie a francouzského jazyka a literatury

Celý program naleznete zde.


Platforma Dějiny ve veřejném prostoru vytváří prostor pro diskusi o našem vztahu k minulosti a v pravidelném intervalu poskytuje příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také k obecnější výměně názorů a zkušeností, které se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají. Od roku 2018 pořádá každé dva roky mezinárodní a mezioborové fórum jako místo setkání všech, kteří s tématem minulosti pracují.

Projekt je zaštítěn Filozofickou fakultou UK, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Historickým ústavem Akademie věd ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů a občanským sdružením Antikomplex.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK