Centrum genderových studií FF UK zve na vyhlášení výsledků studentské soutěže

Soutěže, která má připomenout význam Jiřiny Šiklové, se mohli zúčastnit studenti s českými i anglickými články, které využily metodologických impulsů genderových a/nebo LGBTQ+ studií. Vyhlášení proběhne 27. září v Knihovně Jana Palacha od 17:30.

Odborným kolegiem soutěže bude udělena jedna hlavní cena a dvě mimořádná ocenění bez ohledu na jazyk textu. Ocenění bude spojeno také s diskuzí, malým pohoštěním a symbolickými jiřinkami k poctě Jiřiny Šiklové. Abstrakty hodnocených prací jsou vyvěšeny zde.

Jiřina Šiklová přispěla k rozvoji genderových studií na akademické půdě a při uplatňování jejich témat v občanské společnosti. Stála u vzniku Katedry sociální práce FF UK, kterou několik let i vedla, a popularizovala Gender Studies v České republice. Ve svém bytě založila knihovnu Gender Studies, čímž vytvořila platformu pro vznik Nadace Gender Studies, a později napomáhala genderovému diskurzu k jeho akademické profilaci a institucionalizaci. Více se můžete dozvědět v souboru rozhovorů zde.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK