Ukrajinské děti a jejich rodiče navštěvují jazykové i jiné kurzy na Filozofické fakultě UK

Od konce dubna se na hlavní budově fakulty konají kurzy českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky organizované Pražským ruským protiválečným výborem (Пражский российский антивоенный комитет) společně s Akademickým centrem Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK. Nabídka se rozšířila také o základní školní předměty a zájmové kroužky.

Původně byly kurzy češtiny určené jen pro děti a dospívající mládež a byly primárně zaměřené na přípravu ke školní docházce, ale velký zájem o ně projevili i rodiče. Nakonec byly vytvořeny dvě skupiny, které pravidelně navštěvuje přibližně 40 rodičů a 100 dětí. Výuky se ujali čeští aktivisté a dobrovolníci. Po několika vyučovacích týdnech se počet lekcí zvýšil na dvě týdně pro dospělé a tři týdně pro děti. Současně se rozhodlo o otevření doučovacích hodin pro děti ze základních škol.

Pro usnadnění adaptace nezletilých v novém prostředí si projekt Škola kulturní mládeže (Школа культурноi молодi) stanovil za cíl pomoci dětem najít nové kamarády, ulehčit jejich integraci do české společnosti a připravit je ke vstupu do místních škol. Z tohoto důvodu se k tradičním předmětům přidaly hodiny šachu, lekce hry na kytaru a zpěvu, divadlo, kreslení, programování, aerobik a konzultace psychologa, pro něž se našel speciální prostor v centru SVITLO nedaleko od hlavní budovy FF UK. Tamtéž se začaly konat hodiny gymnastiky pro ženy a lekce anglického a španělského jazyka pro dospělé.

Veškerá výuka je bezplatná. Prostředky nutné na nákup učebních materiálů, na odměny lektorům češtiny a učitelkám původem z Ukrajiny získává Škola kulturní mládeže z darů zaslaných na zvláštní transparentní bankovní účet.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK