Oddělení skandinavistiky FF UK organizuje Letní školu norské a české historie

Letní škola pro naše i norské studenty se koná 21. června až 3. července. Program završuje vzdělávací projekt Česko-norská memorabilia, který otevřel nové kapitoly z česko-norských válečných vztahů tím, že je zaměřen na osudy Čechů nuceně nasazených v Norsku za 2. světové války, na exil v Norsku po roce 1948 a na práci českého lappologa a historika Skandinávie Václava Marka. Této tématice je proto věnována značná pozornost.

V úterý 21. června uvítali kolegové ze Skandinavistiky při Ústavu germánských studií velvyslance norského království Roberta Kvileho, který svou přednáškou o česko-norských vztazích letní školu zahájil. Norské studenty z Trondheimu, studenty skandinavistiky v Praze i posluchače brněnské nordistiky přivítal vedoucí ústavu prof. Martin Humpál a dr. Vendula V. Hingarová, koordinátorka letní školy.

Na cyklu přednášek se po celých 14 dní podílí 12 vyučujících z FF UK, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet v Trondheimu, Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR a v neposlední řadě z Oddělení nordistiky na Masarykově univerzitě v Brně.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK