Na Filozofické fakultě UK se koná 3. světový kongres skotských literatur

Ve dnech 22.–26. června přivítá Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK přibližně 150 delegátek a delegátů z celého světa na kongresu, jehož hlavní program bude probíhat v prostorách hlavní budovy FF UK. Kongres spolupořádá Mezinárodní asociace pro studium skotských literatur.

První světový kongres skotských literatur proběhl v Glasgow v roce 2014 a druhý ve Vancouveru v roce 2017. Že byl teprve třetí světový kongres svěřen Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK, je projevem mezinárodního uznání skotských studií, které se ústav snaží na fakultě a v České republice rozvíjet.

Program kongresu zdůrazňuje evropský a globální rozměr skotské literatury včetně mezinárodních inspirací a vlivů, překladů, přijetí a tvorby skotských autorů, kteří působili i v zahraničí. Odráží také rozmanitost skotské literatury – zahrnuje příspěvky z různých oblastí o skotské literatuře v angličtině, gaelštině i skotštině, od Edinburghu a Glasgowa až po severní souostroví Orkneje a Shetlandy. Kromě panelů o nejznámějších spisovatelích jako R. L. Stevenson, Robert Burns a Walter Scott jsou součástí programu i příspěvky zaměřené na současnou literaturu. Celá řada zasedání je pak věnovaná dílům skotských spisovatelek a také literárním dílům, která se zabývají přírodou, krajinou a ekologií.

Na slavnostním zahájení kongresu v Karolinu uvítá delegáty děkanka FF UK dr. Eva Lehečková spolu s organizátory kongresu prof. Martinem Procházkou a dr. Petrou Johanou Poncarovou a předsedkyní Mezinárodní asociace pro studium skotských literatur prof. Carlu Sassi.

Součástí programu je také večer se skotskou hudbou a tanci (Ceilidh Dance) v pátek 24. 6., který je po domluvě přístupný í fakultní veřejnosti a studentům (zájemci se mohou obracet PetraJohana.Poncarova@ff.cuni.cz).

V rámci kongresu proběhne vernisáž bilingvní výstavy „Česko-skotské vztahy / Czech-Scottish Relations“, která bude následně volně přístupná na hlavní budově FF UK. Dvanáct panelů přibližuje vztahy mezi oběma zeměmi, historické průsečíky, překlady skotské literatury do češtiny a také dosavadní počiny v oblasti skotských studií na půdě FF UK.


Související články