Library of Languages zve na 5. ročník festivalu Evropský den jazyků

Celodenní jazykový festival, který se bude konat 30. září v Kampusu Hybernská, se zaměřuje na školy a širokou veřejnost. Letošním zastřešujícím tématem jsou utlačované jazyky (v minulých ročnících se EDJ zaměřil na ohrožené jazyky, překlad či na dopady pandemie na jazyky a jejich mluvčí). Pořádá se ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.

Plánovaný program zahrnuje minikurzy širokého spektra jazyků, workshopy, přednášky, únikovou hru nebo výstavu o utlačovaných jazycích. Součástí letošního programu je též unikátní formát bleskových lekcí různých jazyků „speak-dating“ (dříve konaný samostatně v Lucerně).

Evropský den jazyků se slaví každoročně od roku 2001 z iniciativy Rady Evropy. Jeho cílem je podpořit Evropany ve výuce cizích jazyků, pečovat o jazykovou diverzitu a v důsledku toho i mezikulturní soužití. K akcím konaným tento den náleží jak velké vzdělávací akce, tak menší projekty škol a školních tříd nebo zájmových kroužků po celé Evropě.

Library of Languages je popularizační a vzdělávací platforma při FF UK. Jejím posláním je rozšiřovat povědomí o takzvaných malých jazycích, podporovat jejich oborové i neoborové studium na Univerzitě Karlově a rozvíjet jeho kvalitu a dále stimulovat profesní uplatnění studentů a absolventů s jedinečnými jazykovými kompetencemi.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK