Filozofická fakulta UK se účastní VědaFestu

Největší venkovní populárně naučná akce v ČR, na které se za FF UK představí Ústav pro archeologii, Fonetický ústav a Ústav východoevropských studií, se koná ve středu 22. června na Vítězném náměstí a v přilehlé Technické ulici v Praze 6. Vstup je zdarma a bez předchozí registrace.

Ústav pro archeologii seznámí návštěvníky se způsobem obživy a praktickou ukázkou kamenných nástrojů pro přípravu jídel z období zemědělského pravěku. Fonetický ústav představí možnosti zpracování řeči v reálném čase – návštěvníci si pomocí moderních technologií vyzkouší manipulování s různými vlastnostmi řeči a sledovat jejich změny. S Ústavem východoevropských studií si zase můžou vyzkoušet, jak dobře rozumí staroslověnštině, a něco se o ní i dozvědět.

Celý program festivalu naleznete zde.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK