Evaluace za letní semestr 2021/202: zveřejnění výsledků

Dnes byly na adrese http://hodnoceni.ff.cuni.cz/results zveřejněny výsledky evaluací za letní semestr 2021/2022.

Děkujeme všem studentům, kteří se do nich zapojili. Zejména 6 944 slovních komentářů a odpovědi na otevřenou otázku jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. Nemůžeme slíbit, že vše, co bylo v evaluacích napsáno, se v bližším či vzdálenějším časovém horizontu promítne do chodu fakulty, ale o všem diskutujeme a hledáme způsoby, jak navrhnout efektivní řešení. Taktéž děkujeme všem akademikům, kteří formou slovních komentářů reagovali na studentská hodnocení.


Související články