VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení na pozici Finanční manažer oddělení stavebně-investičních projektů

Náplň práce administrativního pracovníka zařazeného jako finanční manažer

Hledáme uchazečku či uchazeče, jehož náplň práce bude:

 • Zajištění provozu a chodu oddělení stavebně-investičních projektů
 • Správa spisové služby oddělení
 • Evidence dokladů – faktur, objednávek, výběrových řízení
 • Komunikace s ekonomickým oddělením, zpracování návrhu rozpočtu a dalších podkladů
 • Spolupráce s ekonomickým oddělením při zařazování majetku a tvorbě a čerpání rozpočtů, zpracování podkladů pro ekonomické oddělení, tabulek, zdůvodňování změn, zpracovávání podkladů pro účetní rozdělování oprav/technického zhodnocení/pořízení vybavení, podklady pro zařazování akcí do majetku z účetního hlediska
 • Sledování plnění dotačních podmínek projektu v hodnotě cca 600 mil. Kč, zpracovávání dodatků k investičním záměrům, sledování čerpání v souvislosti s RoPD a přijímání nápravných opatření při odchylkách, aktualizace plánu s ohledem na aktuální ceny, úprava rozložení nákladů technické zhodnocení/oprava/nábytek
 • Kompletní vedení finanční a termínové části projektu hrazeného z dotačních prostředků MŠMT, zpracování podkladů pro účetní rozdělení činností
 • Zpracování podkladů pro účetní zařazování zakázek, oprava/technické zhodnocení/vybavení
 • Vedení a vyřizování ekonomické agendy oddělení
 • Spolupráce na zpracování plánů investičních akcí a oprav
 • Podílení na přípravě smluv a objednávek s dodavateli zboží, služeb a prací týkajících se investičních činností či oprav, zpracování objednávek
 • Podílení se na evidenci majetku oddělení
 • Podílení se na agendě týkající se veřejných zakázek, zejména VZMR

Předpokládaný datum nástupu: ihned, případně dohodou

Minimální požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření případně středoškolské ekonomického či technického zaměření
 • Zkušenosti v oblasti veřejné správy
 • Systematičnost
 • Zkušenosti s dotačními tituly

Výhodou uchazečů je:

 • Zkušenosti se spisovou službou
 • Zkušenosti s veřejnými zakázkami a zákonem o veřejných zakázkách
 • Zkušenosti s rozpočty, zařazováním majetku, účetním rozdělováním technické zhodnocení/oprava
 • Zkušenosti se stavebními projekty

Trvání pracovního poměru: doba určitá

Způsoby přihlášení:

 • strukturovaný životopis, pošlete, prosím, na e-mailovou adresu tomas.sedivy@ff.cuni.cz.
 • Své přihlášky zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 24. 6. 2022.