Studentka archeologie pravěku a středověku získala druhé místo v soutěži Zlatý mamut

Lucie Novotná byla oceněna za popularizaci archeologie ve studentské sekci soutěže Zlatý mamut, kterou organizují a vyhlašují tři brněnské archeologické instituce – Archeologický ústav AV ČR Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav archeologie a muzeologie FF MU. Cenu převzala 23. května v prostorách muzea Anthropos v Brně.

Porota ocenila především její aktivní spolupráci s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně, kde v letech 2020 a 2021 přes obtíže způsobené covidovou epidemií uspořádala řadu akcí. Jednalo se o šest projektových dnů pro žáky 4. tříd základních škol, které byly věnované různým aktivitám v období pravěku.

V programu použila studentka navazujícího magisterského programu výukové obrazové karty nazvané „O pravěku a středověku obrazem i slovem aneb teď už to snad nezapomenete,“ na jejichž realizaci se sama aktivně podílela. Karty vznikly v rámci projektu „ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko – chránit a sdílet společný kulturní prostor“, který proběhl v letech 2017–2019. Velký podíl má i na realizaci pohlednic s tematikou archeologických artefaktů, které sama pořizovala ve čtyřech ročních obdobích, a na přípravě výukových videí s různou archeologickou tematikou.

Videa

Rekonstrukce keramické nádoby

Víte jak se zaručeně zabaví archeolog? Dostane 3D puzzle

Restaurování keramických nádob pro Mezinárodní den archeologie

Co dělá archeolog v době virové?


Související články