Historik Jiří Mikulec byl znovujmenován afiliovaným členem Filozofické fakulty UK

Prof. Mikulec se stal členem akademické obce FF UK se stal na základě dlouhodobé spolupráce s Ústavem českých dějin již od roku 1995. Na ústavu zajišťuje výuku závěrečného období raného novověku, v rámci kterého se zaměřuje na politické, kulturní a především náboženské dějiny.

Prof. Mikulec patří k předním českým badatelům raného novověku, konkrétně se zabývá tematikou barokních mentalit a barokní zbožnosti. „Studium náboženského myšlení této doby (ale samozřejmě i starších období) považuji za klíčové pro pochopení způsobu myšlení a hodnotového žebříčku tehdejších lidí,“ uvádí.

Barokní zbožnost je termín, kterým se v katolickém prostředí českých zemí nazývá náboženské chování: „Barokní zbožnost chápu jako specifický způsob náboženského života v 17. a 18. století, který je silně ovlivněn barokem nikoliv jen jako uměleckým stylem, ale šířeji jako životním,“ popisuje prof. Mikulec. „Tato zbožnost se vyznačuje některými charakteristickými rysy, které má společné s barokní kulturou, jako je například vypjatá emocionalita, maximální využívání smyslového vnímání, užívání různých efektů, neoddělitelné propojení sakrálního a profánního, důraz na kvantitu, která se v náboženském životě stává svého druhu kvalitou.“

S Filozofickou fakultou UK spolupracuje už přes 25 let, je to i jeho alma mater. „Hluboce jsem si vážil některých osobností, s nimiž jsem se zde potkával už za studií v nesvobodných 80. letech a mám velký respekt i k řadě jejích pracovníků v současnosti,“ říká o svém poutu k FF UK.

Fakulta mu nepřestala být přínosem ani po ukončení svých studií: „Pro mě jako pro celoživotního zaměstnance pracoviště Akademie věd bylo klíčové, že jsem zde mohl od poloviny 90. let externě učit. Mám zkušenost, že nic neposune v odborném výzkumu člověka tak jako práce se studenty, ze které plyne nutnost odpovídat na nejrůznější často nečekané dotazy, dívat se na věci z nových a nových úhlů a klást si vlastní otázky.“

Prof. Mikulec mimo jiné spolupracoval také na publikaci Základní problémy studia raného novověku (Nakladatelství lidové noviny a FF UK, 2013) a příležitostně publikoval v časopise Historie – otázky – problémy, který připravuje Ústav českých dějin.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK