VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení na pozici Inovačního skauta

English see below

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá novou kolegyni, či kolegu na pozici Inovačního skauta.

Co takové skautství obnáší?

Inovační skaut bude mít za úkol zmapovat a popsat potenciál a možnosti pro přenos akademických poznatků a výstupů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) do praxe, resp. ziskové a neziskové sféry.

Bude se tedy zabývat:

 • vyhledáváním příležitostí a podpory pro uplatnění vědeckých výsledků pracovníků fakulty v praxi;
 • podporou akademiků a PhD. studentů k tvorbě a realizaci projektů transferového charakteru;
 • navazováním a udržováním partnerství mezi ziskovým sektorem a fakultou;
 • vytvářením sponzorovaných výzkumných programů.

Budete v úzkém kontaktu s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK a zástupci výzkumných projektových skupin na FF UK.

V rámci pozice budete mít možnost účastnit se vzdělávacích školení v oblasti transferových příležitostí a sociálních inovací.

Termín nástupu: 1.5. 2022 (nebo později na základě dohody)

 Typ úvazku: Na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení. Jsme otevřeni i spolupráci na částečný úvazek.

Hledáme někoho, kdo má:

 • cit pro strategické plánování,
 • analytické myšlení,
 • pozitivní vztah a porozumění humanitním oborům,
 • zkušenosti z projektů sociálních inovací, sociálního podnikání nebo start-upů,
 • zkušenosti s plánováním a realizací vzdělávacích seminářů v byznys plánování,
 • VŠ vzdělání ideálně v ekonomickém, či společenskovědním oboru,
 • dobré vystupování,
 • perfektní znalost českého jazyka slovem i písmem,
 • aktivní znalost angličtiny,
 • zkušenost práce v akademickém prostředím výhodou.

Benefity:

 • Stabilní zázemí největší české humanitní fakulty
 • Stravenky
 • Příležitost k profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže)
 • Fakultní a univerzitní program benefitů: http://www.ff.cuni.cz/benefity

V případě Vašeho zájmu nám prosím do 20. 4. 2022 pošlete CV a motivační dopis na michaela.slussareff@ff.cuni.cz

 

 

The Faculty of Arts, Charles University is looking for a new colleague for the position Innovation Scout.

What does the position of scout entail?

The Innovation Scout’s task will be to map out and describe the potential and possibilities for the transfer of academic knowledge and output at the Faculty of Arts, Charles University (FA CU) into practice or to the for-profit and non-profit sectors.

The Innovation Scout will be responsible for the following:

 • Searching out opportunities and support for applying the academic and research results of employees of the faculty in practice.
 • Support of academics and PhD students in creating and implementing projects that can be transferred.
 • Establishing and maintaining partnerships between the for-profit sector and the faculty.
 • Creating sponsored research programs.

You will be in close contact with the Centre for Knowledge and Technology Transfer and the representatives of research project groups at FA CU.

As part of the position, you will have the opportunity to participate in educational training relating to transfer opportunities and social innovation.

Starting date: 1 May 2022 (or later upon agreement).

Type of job position: Fixed term until 31 December 2022 with the possibility of an extension. We are also open to hiring for a part-time position.

What qualities and skills are we looking for?

 • Strategic planning skills.
 • Analytical thinking.
 • A positive relationship to and understanding of the humanities.
 • Experience with social innovation projects, social entrepreneurship, or start-ups.
 • Experience with planning and implementing educational seminars in business planning.
 • University education, ideally in economics or social sciences.
 • Good performance/presentation skills.
 • Perfect knowledge of verbal and written Czech.
 • Active knowledge of English.
 • Experience with work in an academic environment is an advantage.

Benefits:

 • Stable environment of the largest Czech humanities faculty.
 • Food vouchers.
 • Opportunities for professional growth (language courses, internships in the Czech Republic and abroad).
 • Faculty and university program of benefits: http://www.ff.cuni.cz/benefity.

If you are interested in applying for the position, please send us your CV and a motivation letter by 20 April 2022 to the following e-mail address: michaela.slussareff@ff.cuni.cz.