Studentka Ústavu bohemistických studií FF UK Vlatka Daněk získala Cenu Domu zahraniční spolupráce

Cenu za výjimečné počiny na poli mezinárodního vzdělávání obdržela 7. dubna. Byla jí udělena za zásadní přínos k internacionalizaci vzdělávání jejími početnými projekty, na kterých pracovala v rámci i nad rámec svého studia na FF UK.

Vlatka Daněk se stala významnou iniciátorkou české kultury a vzdělání za českými hranicemi. Během svého pobytu v ČR a při studiu na Ústavu bohemistických studií FF UK se účastnila mnoha projektů, které motivují potenciální zájemce o studium českého jazyka nebo bohemistiky pro cizince na FF UK. Příspěvky z těchto projektů byly publikovány například jako záznamy divadelních představení – používají je zahraniční bohemistiky a figurovali i na Evropském dni jazyků v Kampusu Hybernská, pořádaném popularizační a vzdělávací platformou Library of Languages.

Za dobu svého pobytu a studia v České republice si zahrála ve třech představeních konaných na Ústavu bohemistických studií FF UK. K jedné z těchto her, Tři podoby Boženy Němcové, mimo jiné zpracovala sborník, ve kterém uplatnila svou dlouholetou novinářskou praxi. Tu využila také při tvorbě příručky ke studiu bohemistiky pro cizince na FF UK Malý průvodce Jak přežít ÚBS a vytěžit z něj (a Prahy) co nejvíce.

Vlatka Daněk z chorvatského Daruvaru začala studovat na Ústavu bohemistických studií FF UK na základě udělení krajanského stipendia. Nastoupila až v důchodovém věku a na fakultě strávila tři semestry. Účastnila se také X. mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku „Bohemistika 2021“.

 


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK