Studenti tlumočnictví na FF UK se zúčastnili EMCI Student Meeting v Bruselu

Třináct studentů 2. a 3. ročníku navazujícího magisterského programu na Ústavu translatologie FF UK se v rámci projektu EMCI Konsorcia (European Masters in Conference Interpreting) zúčastnilo pravidelného každoročního studentského tlumočnického setkání. Letošní, již čtvrtý ročník, který se konal od 29. března do 1. dubna, byl organizován studenty z partnerské univerzity v Lovani a zúčastnilo se ho celkem 110 studentů z 15 evropských univerzit.

První večer se konalo slavnostní zahájení akce, jehož se zúčastnila předsedkyně EMCI Konsorcia Sarah Bordes, vedoucí oddělení pro mnohojazyčnost Cathy Pearson z DG LINC Evropského parlamentu, vedoucí oddělení pro mnohojazyčnost z DG SCIC Evropské komise Javier Hernández Saseta, děkan Filozofické fakulty (kampus Brusel) KU Lovaň prof. Lieven Buysse a koordinátoři EMCI programů z partnerských univerzit.

V následujících dnech se studenti aktivně zapojili do kurzů simultánního a konsekutivního tlumočení, kde vystupovali jak v roli řečníků a tlumočníků, tak i v roli hodnotitelů tlumočnických výkonů svých kolegů. Mohli si procvičit komunitní tlumočení i pilotáž, navázat kontakty se studenty z dalších univerzit a seznámit se s různými RSI (Remote Simultaneous Interpretation) platformami, např. „caPPisco“, které pomáhají s dálkovým simultánním tlumočením.

Na programu studentského setkání byla mimo jiné i prohlídka centra Bruselu, Evropské čtvrti, kde mají své sídlo instituce EU, a také návštěva Domu evropských dějin a Parlamentaria. Studenti Ústavu translatologie FF UK se mohli této mezinárodní akce zúčastnit i díky finanční podpoře z univerzitního projektu POINT.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK