Výuka katalánštiny na Univerzitě Karlově slaví

V pondělí 21. února se ve Vlasteneckém sále Karolina konala oslava 30. výročí výuky katalánštiny na Univerzitě Karlově, kde je jejím garantem Ústav románských studií FF UK.

Před třiceti lety vznikl nejprve lektorát s kurzy praktického jazyka, postupně se ale nabídka rozšířila o předměty zabývající se literaturou, kulturou a historií zemí katalánského jazyka. V roce 2017 se lektorát proměnil ve Středisko katalánských studií Karla Velikého (Centre Carlemany de Llengua Catalana). Díky velké podpoře vlády Andorrského knížectví mohlo za 30 let kurzy projít mnoho set studentů.

Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci Univerzity Karlovy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a vlády Andorrského knížectví v čele s ministryní kultury a sportu paní Sílvií Riva González.

Foto: Vladimír Šingut, magazín Forum UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK