Studentská rada FF UK vyhlašuje literární soutěž u příležitosti 53. výročí sebeupálení Jana Palacha

Literární soutěže na téma sebeobětování se mohou zúčastnit studenti a studentky základních, středních i vysokých škol.

Autoři a autorky se mohou rozhodnout, zda se budou inspirovat přímo osobností a osudem Jana Palacha nebo si vyberou jiný příklad sebeobětování napříč historií, kulturami, realitou i historickou fikcí.

Vítaná jsou všechna poetická, dramatická, prozaická, esejistická a další literární díla. Dramatická a prozaická díla se musí vejít do rozmezí 1–20 normostran textu. Básně a soubory básní se musí skládat minimálně z 300 znaků a nesmí přesáhnout 20 normostran.

Příspěvky je nutné odevzdat do 15. 1. 2022, zasílejte je na e-mail sr@ff.cuni.cz.

Bližší informace o soutěži a detailní pravidla si můžete přečíst zde.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK