Bylo spuštěno studentské hodnocení kurzů zimního semestru. Vyplnit dotazníky je možné do 23. ledna

Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhá od 5. do 23. ledna. Výsledky včetně slovních komentářů budou zveřejněny před začátkem letního semestru.

Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci.

Každý student na počátku hodnocení dostane mailem přístupový proklik přímo do aplikace a zobrazí se mu ty kurzy, které měl v SIS zapsané. Může je hodnotit najednou či postupně, plně či jen částečně – rozpracovaná hodnocení lze uložit a zase se k nim vrátit. Do hodnocení se lze také přihlásit na adrese hodnoceni.ff.cuni.cz.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK