VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 15. 12. 2021 – Katedra pedagogiky / Job offer from 15 December 2021 – Department of Education

Č.j.: UKFF/511517/2021

English see below

Katedra pedagogiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: didaktické vědy, učitelské vzdělávání, metodologie výzkumu v pedagogických vědách
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oborovém i učitelském Bc. a Mgr. studiu (didaktika, metodologie ped. výzkumu, předměty pedagogicko-psychologického základu pro učitelské studium)
 • vedení kvalifikačních prací
 • publikační činnost

Požadavky:

 • ukončené doktorské vzdělání (Ph.D.) v oboru Pedagogika
 • publikační činnost v oboru
 • zahájení habilitačního řízení do 1 roku

Předpokládaný nástup: 21. 2. 2022
Termín přihlášky: 17. 1. 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkanky

 

Department of Education

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Didactics, Methodology of Educational Sciences, Teacher Training
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching of Didactics and Methodology of Educational Research, Teacher Training
 • Supervision of BA and MA theses
 • Publication activities

Job requirements:

 • Ph.D. in Education
 • Publication activities esp. in the field of Didactics
 • Habilitation application expected within 1 year

Expected starting date:  February 21, 2022
Application deadline: January 17, 2022

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.