VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 13. 12. 2021 – Ústav translatologie / Job offer from 13 December 2021 – Institute of Translation Studies

Č.j.: UKFF/510209/2021

English see below

 

Ústav translatologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent
Obor a zaměření: studijní program tlumočnictví se zaměřením na český, anglický a ruský jazyk
Platová třída: AP1
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis práce:

 • výuka v oblasti specializace na úrovni bakalářského a navazujícího magisterského studia
 • vedení bakalářských prací; účast ve státnicových komisích
 • zapojení do projektů realizovaných Ústavem translatologie

Požadavky:

 • titul Mgr. v oboru překladatelství a tlumočnictví
 • vynikající znalost češtiny, angličtiny a ruštiny umožňující vedení tlumočnických seminářů z angličtiny/ruštiny do češtiny a z češtiny do angličtiny/ruštiny
 • praxe v oblasti tlumočení mezi češtinou, angličtinou a ruštinou v různých oborech lidské činnosti
 • pedagogická zkušenost (předchozí výuka v oboru tlumočnictví vítána)

Předpokládaný nástup: 21. 2. 2022
Termín přihlášky do: 17. 1. 2022

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • strukturovaný profesní životopis
 • přehled předchozí pedagogické praxe
 • seznam publikací
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkanky

 

Institute of Translation Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Interpreting Czech – English – Czech and Czech – Russian – Czech
Expected salary/job rank: AP1 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week) 

Job description:

 • teaching subjects in above mentioned field and specialization
 • supervision of students’ BA theses; membership in state exam committees
 • research activities

Job requirements:

 • A. in translation studies
 • high level of proficiency in Czech, English and Russian enabling to conduct English/Russian-to-Czech and Czech-to-English/Russian interpreting seminars
 • broad experience in interpreting between Czech, English and Russian in various fields of human activity
 • teaching experience (previous teaching in the field of interpreting is a plus)

Expected starting date: February 21, 2022
Application deadline: January 21, 2022

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.