Filozofická fakulta UK má čtyři nové profesory

Ve středu 15. prosince 2021 jmenoval prezident republiky nové profesory a profesorky. Na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy byli jmenováni také čtyři odborníci z FF UK: prof. Petr Čermák pro obor románské jazyky, prof. Lucie Doležalová pro obor řecká a latinská studia, prof. Vojtěch Kolman pro obor filozofie a prof. Petr Zemánek pro obor lingvistika konkrétního jazyka Asie. Všem srdečně gratulujeme!

Seznam všech nově jmenovaných profesorů je k dispozici zde.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK